BİLİMSEL PROGRAM

18.00-19.00 Açılış Töreni
Nöroşirürji Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı - Hülya Bulut
Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı - Emel Avcı
Cumhuriyetin 100. Yılı ve Ulusal Kurtuluş
Gazeteci, Yazar, Yapımcı ve Yönetmen - Nebil Özgentürk
12.30-16.30 SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ GRUBU KONGRE ÖNCESİ KURSU
Video görüntüleri ve olgular eşliğinde
Minimal invaziv cerrahi teknikler / Deformite düzeltme teknikleri / Osteotomiler
  Oturum Başkanları: Tunç Öktenoğlu, Murat Kalaycı
12.30-12.50 Navigasyon eşliğinde spinal stabilizasyon Özkan Ateş
12.50-13.10 Perkütan spinal enstrümantasyon Tunç Öktenoğlu
13.10-13.30 Endoskopik diskektomi Salim Şentürk
13.30-13.50 Ultrasound eşliğinde faset eklem, epidural ve transforaminal enjeksiyon Ali Dalgıç
13.50-14.10 Dinamik sistemler ile deformite korreksiyonu Ali Fahir Özer
14.10-14.30 Kahve Arası (Sergi Alanı)
14.30-14.50 Spinal revizyon cerrahisi Sedat Dalbayrak
14.50-15.10 Adolesan idiopatik skolyozda vertebral body tethering Mehmet Aydoğan
15.10-15.30 Far lateral disk hernilerinde intertransversal transforaminal mikrodiskektomi Ferhat Harman
15.30-15.50 Spinal cerrahide komplikasyon ve yönetimi Erdal Coşkun
15.50-16.10 Torakal diskektomi Mehdi Sasani
16.10-16.30 Unilateral yaklaşım ile bilateral dekompresyon Kudret Türeyen
12.30-16.30 II. ENDOVASKÜLER CERRAHİ KONGRE ÖNCESİ KURSU
  Kurs Başkanı: Fatih Ersay Deniz
Kurs Eğitim Sorumlusu: Mehmet Erhan Türkoğlu
Eğiticiler: Fatih Ersay Deniz, Mehmet Erhan Türkoğlu, Ali Yılmaz, Hasan Emre Aydın, Fatih Yakar, Onur Özbakır, Emrah Keskin, Serkan Civlan, Selim Gel, Çağrı Elbir, Çağhan Tönge
12.30-12.40 Açılış konuşması: Kursun amaç ve hedefleri Fatih Ersay Deniz
12.40-13.00 Tanısal DSA endikasyonları, malzemeler ve metod Hasan Emre Aydın
 
Masa 1 Masa 2 Masa 3 Masa 4 Masa 5
13.00-13.40
Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5
13.40-14.20
Grup 5 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4
14.20-14.30 Kahve Arası (Sergi Alanı)
14.30-15.10
Grup 4 Grup 5 Grup 1 Grup 2 Grup 3
15.10-15.50
Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 1 Grup 2
15.50-16.30
Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 1
12.30-17.00 VI. CERRAHİ NÖROANATOMİ KONGRE ÖNCESİ KURSU
“Beyin, Ventrikül ve Kafa Tabanı’nın 3-D Mikrocerrahi Anatomisi Cerrahi Yaklaşımlar”
12.30-12.40 Açılış-Kurs Hedefleri Necmettin Tanrıöver
12.40-13.10 Sylvian fissür ve temporal lobun mikrocerrahi anatomisi: Mediyal temporal bölgeye yaklaşımların anatomik temelleri – 3D sunum Necmettin Tanrıöver
13.10-13.30 Perimezensefalik sisternalara endoskop yardımlı Mikronöroşirürji: Kafa Tabanı modifikasyonları ve limitasyonlar – 3D sunum Necmettin Tanrıöver
13.30-13.50 Limbik sisteme yönelik cerrahi yaklaşımların anatomik temelleri – 3D sunum Serhat Baydın
13.50-14.00 Kahve Arası
14.00-14.20 Ventral kafa tabanına sagittal/koronal planda endoskopik bakış: Genişletilmiş endoskopik yaklaşımlar - 3D sunum Necmettin Tanrıöver
14.20-14.40 Retrosigmoid, Presigmoid ve Far Lateral yaklaşımlar ve modifikasyonları - 3D sunum Necmettin Tanrıöver
14.40-15.00 Lateral ve III. Ventriküllerin mikrocerrahi anatomisi: Interfornisiyal ve Transkoroidal yaklaşımlar – 3D sunum Barış Küçükyürük
15.00-15.20 Talamusa cerrahi yaklaşımların mikrocerrahi anatomisi - 3D sunum Oğuz Baran
15.20-15.30 Kahve Arası
15:30-15:50 Serebellum ve beyin sapı bağlantıları: Telovelar, Transvermian ve Supratonsiller yaklaşımlar - 3D sunum Necmettin Tanrıöver
15:50-16:10 Serebrum ak madde yolları ve derin nükleusların 3-D mikrocerrahi anatomisi - 3D sunum Necmettin Tanrıöver
16:10-16:30 Frontal Lob cerrahisi: Anatomik temeller - 3D sunum Baran Bozkurt
16.30-17.00 Vaka örnekleri ile cerrahi yaklaşımlar ve Teknik - 2D sunum Cerrahi Videolar Mustafa Başkaya
12:30-17:15 KONGRE ÖNCESİ KURSU
BİLİMSEL MAKALE NASIL YAZILIR?
12:30-14:15 OTURUM 1
Oturum Başkanları: Hakan H. Kadıoğlu, Hakan Sabuncuoğlu
12.30-12.45 Başlık, özet yazımı ve anahtar kelime seçimi Hakan H. Kadıoğlu
12.45-13.00 Giriş yazımı Hakan Sabuncuoğlu
13.00-13.15 Materyal ve metod yazımı Erdinç Civelek
13.15-13.30 Bulgular yazımı Hakan H. Kadıoğlu
13.30-13.45 Tartışma ve sonuç yazımı Ünal Özüm
13.45-14.00 Referans düzenlemesi, otomatize programlar Atilla Yılmaz
14.00-14.15 Editöre mektup nasıl yazılır? Hakan Sabuncuoğlu
14.15-14.45 Kahve Arası (Sergi Alanı)
14.45-17.15 OTURUM 2
Oturum Başkanları: Erkan Kaptanoğlu, Cem Yılmaz
14.45-15.00 Olgu sunumu nasıl yazılır? Erkan Kaptanoğlu
15.00-15.15 Deneysel ve klinik araştırma nasıl yazılır? Yahya Güvenç
15.15-15.30 Derleme nasıl yazılır? Yahya Güvenç
15.30-15.45 Metaanaliz nasıl yazılır? Şakir Ekşi
15.45-16.00 Teknik not nasıl yazılır? Şakir Ekşi
16.00-16.15 Yayında yapılan etik hatalar Cem Yılmaz
16.15-16.30 Editör gözü ile makale reddine yol açan durumlar Cem Yılmaz
16.30-17.15 Makale diseksiyonu (katılımcılarla interaktif çalışma) Tüm Fakülte
08.30-09.30 YILIN BİLDİRİLERİ
Oturum Başkanları: Emel Avcı, Hakan Emmez
SS-001 Serebral anevrizma gelişiminde miR-26a, miR-29a and miR-448-3p'nin rolü Ahmet Hamit Çınkı, Vedat Açık
SS-002 Ağır Spastik ve Distonik Serebral Palside Pallidotominin Yeri Alper Akkaş, Bahattin Tanrıkulu, Ali Yayla, Fatih Erol, Hepsen Mine Serin, Memet Özek
SS-003 Ventriküloperitoneal şantı olan hidrosefali hastaları için manyetik partikül görüntüleme tabanlı non-invazive intrakranial basınç ölçüm eklentisi geliştirilmesi Mert Şener, Barış Oğuz Gürses, Aysun Baltacı, Şeyma Özkan, Tuncer Turhan
SS-004 Sıçanlarda Olfaktor Sistam Anatamisinin Anterograd Yolak Takibi Yöntemi İle İncelenmesi Necati Tatarlı, Safiye Çavdar, Mustafa İbrahim Ziyal
SS-005 Serebral Arteriyovenöz Malformasyonların Anatomik Yerleşimleri Biyolojik Davranışlarını ve Gamma Knife Radyocerrahi Yanıtlarını Belirler Bilge Yaşar, Osman Artunç Türe, Ömer Orhun, Seçkin Gündüz, Ece Tek, Evrim Kadriye Tezcanlı, Meriç Şengöz, Muzaffer Olcay Çizmeli, Mustafa Necmettin Pamir, Koray Özduman
SS-006 Serebral Enfarkt Nedeniyle Dekompresif Kranietomi Yapılan Olguların Takiplerinde Optik Sinir Kılıfı Çapının Klinik Sonuç ile Korelasyonun İncelenmesi Caner Fahrettin Kara, Muhammet Elveren, ufuk temtek, Mehmet Sahin, Hakan Hadi Kadıoğlu
SS-007 Likit biyopsinin glioma tanı ve tedavisinde kullanılabilirliğinin araştırılması Timuçin Avşar, Deniz Kılıç, Türker Kılıç
SS-008 Frontal lob glioblastomlarında frontal aslant trakt etkilenimi ve dil fonksiyonları üzerine etkisi Muhammed Yakup Altuğ, Selçuk Yazıcı, Şahin Hanalioğlu, Ahmet İlkay Işıkay, Halil Kamil Öge, Mustafa Berker
SS-009 Frontal Lob İntraaksiyel Lezyonlarda Nörokognitif Hasarın Değerlendirilmesi Alper Akkaş, Baran Bozkurt, Mustafa Güdük, Murat İmre Usseli, Necmettin Pamir
SS-010 Görüntülemenin dili: Deformite cerrahisinde radyolojiyi nasıl kullanmalıyız? Buse Sarıgül, Mazhar Mammadov, Ahmet Öğrenci, Orkun Koban, Mesut Yılmaz, Ferhat Harman, Sedat Dalbayrak
09.30-10.00 YILIN KONFERANSI
Oturum Başkanı: Uğur Türe
  Vascular problems in skull base and Intracranial tumor surgery Mustafa Başkaya
10.00-10.30 Kahve Arası (Sergi Alanı)
10.30-11.00 TUNÇALP ÖZGEN KONFERANSI
Oturum Başkanı: Zeki Şekerci
  Beyin sapı kavernomları Necmettin Pamir
11.00-11.30 NURHAN AVMAN KONFERANSI
Oturum Başkanı: Şükrü Çağlar
  EANS: Mission and function Andreas Demetriades
11.30-12.00 AYKUT ERBENGİ KONFERANSI
Oturum Başkanı: Mustafa Berker
  Treatment strategies for petroclival meningiomas Sebastien Froelich
12.00-12.30 M. LEVENT TOSYALI KONFERANSI
Oturum Başkanı: Nur Altınörs
  Endoscopic endonasal approaches. What should be the next step Sebastien Froelich
12.30-13.30 Öğle Yemeği / Konaklama Otellerinde
13.30-14.00 GAZİ YAŞARGİL KONFERANSI
Oturum Başkanı: Uğur Türe
  İlk bilimsel zihin tasarımı: Freud Cengiz Güleç
14.00-14.30 KEMALİ BAYKANER KONFERANSI
Oturum Başkanı: Hakan Emmez
  Emerging, minimally invasive, surgical treatment options in medically refractory epilepsy Fountas Konstantinos
14.30-15.00 ERDEM TUNÇBAY KONFERANSI
Oturum Başkanı: Kaya Aksoy
  Hipofiz adenomlarına kombine yaklaşım Türker Kılıç
15.00-15.30 ŞÜKRÜ AYKOL KONFERANSI
Oturum Başkanı: Mustafa Uzan
  Epilepsi cerrahı nasıl yetişmeli? Eğitim basamakları ve yöntemi ne olmalı? Ersin Erdoğan
15.30-16.00 Kahve Arası (Sergi Alanı)
16.00-16.30 VURAL BERTAN KONFERANSI
Oturum Başkanı: Murad Bavbek
  Glionöral tümörler: Yeni sınıflamaların tedavi algoritmasına etkisi Nejat Akalan
16.30-17.00 HAMİ DİLEK KONFERANSI
Oturum Başkanı: Hakan Hadi Kadıoğlu
  Chiari malformasyonları Hidayet Akdemir
17:00-17.30 Kahve Arası (Sergi Alanı)
17.30-19.00 Aile Toplantısı
08.30-09.30  
09.30-10.00  
10.00-10.30 Kahve Arası (Sergi Alanı)
10.30-11.00 KADİR KOTİL KONFERANSI
Oturum Başkanı: Kemal Koç
  Sakrum cerrahisi Erkan Kaptanoğlu
11.00-11.30 BEYHAN ÖZDEN KONFERANSI
Oturum Başkanı: Özkan Ateş
  Spinal kord yaralanmalarının tedavisinde güncellemeler Mehmet Murat Hancı
11.30-12.00 EŞREF TEL KONFERANSI
Oturum Başkanı: Tunç Öktenoğlu
  Beyin ve sinir cerrahisi kökenli spinal cerrahlar spinal cerrahisindeki gelişmelere hızla adapte olabiliyor mu? Eksikler-fazlalıklar Ali Arslantaş
12.00-12.30 Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı: Tahsin Erman
Eurosmed Logo
  Distal anterior cerebral arter anevrizması cerrahisinde ct-anjiografi kılavuzluğunda nöronavigasyon kullanımı Kerem Mazhar Özsoy
12.30-13.30 Öğle Yemeği / Konaklama Otellerinde
13.30-14.00 PANEL: Savaş ve Afet Paneli
Oturum Başkanları: Serdar Kahraman, Murat Kutlay
  Nöroşirürjide savaş ve afet cerrahisinin prensipleri
Konuşmacılar: Serhat Pusat, Mehmet Can Ezgü, Mehmet Akçimen
14.00-15.00 PANEL
Oturum Başkanları: Hakan Hadi Kadıoğlu, Gökmen Kahiloğulları
  Depremden yansıyanlar
Konuşmacılar: Yurdal Serarslan, Ali İhsan Ökten, Bülent Bozyiğit
15.00-15.30 PANEL
Oturum Başkanları: Hakan Karabağlı, Alaettin Yurt
  Spinal kord vasküler malformasyonları
Konuşmacılar: Anıl Arat, Melih Bozkurt, Erkin Özgiray
15.30-16.00 NACİ SEBER KONFERANSI
Oturum Başkanı: Ahmet Gürhan Gürçay
  Spinal cerrahi pratiğinde yakın gelecekte bizi neler bekliyor? Alparslan Şenel
16.00-16.30 Kahve Arası (Sergi Alanı)
16.30-17.00 PANEL
Oturum Başkanları: Ayhan Attar, Zühtü Özbek
  Olgularla dejeneratif skolyoz
Konuşmacılar: Kudret Türeyen, Mehmet Seçer, Ramazan Sarı
17:00-17.30 Kahve Arası (Sergi Alanı)
17.30-18.00  
08.30-09.30  
09.30-10.00  
10.00-10.30 Kahve Arası (Sergi Alanı)
10.30-11.00 PANEL
Oturum Başkanları: Gökhan Kurt, Burçak Bilginer
  Epilepsi cerrahisinde hatalar ve komplikasyonlar. Hasta seçim, karar ve teknik
Konuşmacılar: Göktuğ Akyoldaş, Sait Öztürk, Cihan İşler
11.00-11.30 PANEL
Oturum Başkanları: Murat Vural, Hüseyin Hayri Kertmen
  Stereotaktik biyopsi. Hangi hasta, nasıl uyguluyorum ve komplikasyonların yönetimi
Konuşmacılar: Emre Durdağ, Ümit Akın Dere, Batu Hergünsel
11.30-12.00 PANEL
Oturum Başkanları: Feridun Acar, Mustafa Kılıç
  Spinal kord stimülasyonu ve spastisite cerrahilerinde komplikasyonlar ve yönetimi
Konuşmacılar: Selçuk Göçmen, Atilla Yılmaz, Osman Akçakaya
12.00-12.30 PANEL
Oturum Başkanları: Mehmet Sorar, Hayri Kertmen
  Hareket bozuklukları cerrahisinde komplikasyon yönetimi
Konuşmacılar: Akın Sabancı, Atilla Yılmaz, Emre Altunrende
12.30-13.30 Öğle Yemeği / Konaklama Otellerinde
13.30-14.00 Konferans
Oturum Başkanı: Önder Güney
  Hidrosefali'de son gelişmeler Ahmet Çolak
14.00-14.30 PANEL
Oturum Başkanları: Gıyas Ayberk, Funda Batay
  Meningiom cerrahisinde komplikasyonlar
Konuşmacılar: Aslan Güzel, Hasan Çağlar Uğur, Serdar Baki Albayrak
14.30-15.00 PANEL
Oturum Başkanları: Pınar Özışık, Musa Çırak
  Nüks atipik ve malign meningiomlarda tedavi seçenekleri
Konuşmacılar: Atilla Kazancı, Alp Özgün Börcek, Petek Erpolat
15.00-15.30 PANEL
Oturum Başkanları: Füsun Demirçivi Özer, Musa Çırak
  Posterior fossa tümörlerinin cerrahi tedavisinde komplikasyonlar ve çıkartılacak dersler
Konuşmacılar: İhsan Doğan, Erol Öksüz, Başak Caner
15.30-16.00 Kahve Arası (Sergi Alanı)
16.00-16.30 PANEL
Oturum Başkanları: Akın Akakın, Ömer Faruk Türkoğlu
  Genişletilmiş endoskopik kafa tabanı cerrahisi
Konuşmacılar: Ali Erdem Yıldırım, Murat Geyik, Okan Türk
16.30-17.00 KONFERANS
Oturum Başkanı: Füsun Demirçivi Özer
  Nöroşirürji eğitiminde yeni teknolojiler
Konuşmacı: Mustafa Kemal Hamamcıoğlu
17:00-17.30 Kahve Arası (Sergi Alanı)
17.30-18.00  
08.30-09.30  
09.30-10.00  
10.00-10.30 Kahve Arası (Sergi Alanı)
10.30-11.00 PANEL: Ventriküllere yaklaşımların mikrocerrahi anatomisi
Oturum Başkanları: Akın Akakın, Barış Küçükyürük
  Lateral ve üçüncü ventriküllere interhemisferik yaklaşımın mikrocerrahi anatomisi Baran Bozkurt
  Dördüncü ventriküle telovelar yaklaşımın mikrocerrahi anatomisi Abuzer Güngör
  Atriuma yaklaşımların mikrocerrahi anatomisi Orhun Mete Çevik
11.00-11.30 PANEL: Beynin arteryel ön dolaşımının mikrocerrahi anatomisi
Oturum Başkanları: Hüseyin Biçeroğlu, Mert Şahinoğlu
  Orta serebral arter Berra Bilgin
  Ön serebral arter Oğuz Baran
  İnternal karotid arter ve dalları Şevki Serhat Baydın
11.30-12.00 PANEL
Oturum Başkanları: Ünal Özüm, Yavuz Aras
  ICA anevrizmalarına yaklaşım
Konuşmacılar: Murat Geyik, Halil Can Küçükyıldız, Murad Asiltürk
12.00-12.30 PANEL
Oturum Başkanları: Ziya Akar, Barış Küçükyürük
  Olgularla kompleks anevrizmalara yaklaşım
Konuşmacılar: Anıl Arat, Ali Yılmaz, Melih Bozkurt, Erhan Türkoğlu
12.30-13.30 Öğle Yemeği / Konaklama Otellerinde
13.30-14.00 PANEL
Oturum Başkanları: Ramazan Durmaz, Fatih Ersay Deniz
  Nörovasküler cerrahide gelecek
Konuşmacılar: Fatih Yakar, M. Özgür Özateş, Sait Şirin
14.00-14.30 PANEL
Oturum Başkanları: Zihni Sanus, Fatih Ersay Deniz
  Olgularla serebrovasküler hastalıklarda komplikasyonlar, ne yapmalıyım?
Konuşmacılar: Ayhan Koçak, Ergün Dağlıoğlu, Vedat Açık, Şahin Hanalioğlu
14.30-15.00 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Meltem Can, Gülşah Öztürk
  Psikiyatrik hastalıklarda nöromodülasyon
Konuşmacılar: Gökhan Gürkan, Sarper Kocaoğlu, Caner Ünlüer
15.00-15.30 PANEL
Oturum Başkanları: Sedat Çağlı, Serdar Çevik
  Beyin cerrahisinde AR, VR ve 3D Yazıcıların kullanımı
Konuşmacılar: Emre Çalışkan, Görkem Yavaş, Serdar Onur Aydın
15.30-16.00 Kahve Arası (Sergi Alanı)
16.00-16.30 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Yavuz Aras, Mustafa Aras
  Olgularla dural AVF
Konuşmacılar: Çağrı Elbir, Çağhan Tönge, Göktuğ Ülkü, Burak Karaaslan
16.30-17.00 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Bahattin Tanrıkulu, Hüseyin Bozkurt
  Kalvaryum tümörleri
Konuşmacılar: Mehmet Yiğit Akgün, Eray Doğan, Densel Araç
17:00-17.30 Kahve Arası (Sergi Alanı)
17.30-18.00  
08.30-09.30  
09.30-10.00  
10.00-10.30 Kahve Arası (Sergi Alanı)
10.30-11.30 Sözlü Bildiri Oturumu 1
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Oturum Başkanları: Ali Fatih Ramazanoğlu, Luay Şerifoğlu
SS-011 Ratlarda Laminektomi Sonrası Gelişen Epidural Fibrozisin Önlenmesinde Oksitosin ve Enalapril Etkinliğinin Değerlendirilmesi Mustafa İlker Karagedik, Ulaş Yüksel, Asli Fahriye Ceylan, Bahar Kartal, Mustafa Öğden, Bülent Bakar
SS-012 Ratlarda Laminektomi Sonrası Gelişen Peridural Fibrozisin Önlenmesinde Tramadol ve Levetirasetam Etkilerinin Araştırılması İbrahim Umud Bulut, Ulaş Yüksel, Mustafa İlker Karagedik, Asli Fahriye Ceylan, Bahar Kartal, Mustafa Öğden, Bülent Bakar
SS-013 Ratlarda Laminektomi Sonrası Oluşan Epidural Fibrozisin Engellenmesinde Pirfenidon’un Etkinliğinin İncelenmesi Abdurrahim Taş, Betül Yaman, Ayşe Çakır Gündoğdu, Zuhal Yıldırım, Gökhan Gürkan, Abdurrahman Aycan, Özgür Öcal
SS-014 Mikrodiskektomi sonrası lomber disk hernisinin tekrarlaması ile ilişkili risk faktörleri: 1214 olgunun retrospektif analizi Bülent Gülensoy, Serkan Şimşek, Aslan Güzel, Ebru Güzel, Hüseyin Karasu, Müge Kuzu Kumcu
SS-015 Servikal Spondilotik Myelopatide Unilateral Hemilaminektomi ile Bilateral Osteoligamentöz Dekompresyon Mustafa Öğden, Mustafa İlker Karagedik, Alemiddin Özdemir, İbrahim Umud Bulut, Bülent Bakar
SS-016 İki Aşamalı Cerrahi ile Lomber Dinamik Stabilizasyon: Erken Sonuçlar Mehdi Hekimoğlu, Ahmet Tulgar Başak, Muhammet Arif Özbek, Ahmet Levent Aydın, Özkan Ateş, Caner Günerbüyük, Turgut Akgül, Mehdi Sasani, Tunc Oktenoglu
SS-017 Spinal Cerrahi Olgularında İnsidental Dural Yaralanmanın Retrospektif İncelenmesi Ömer Akar, Murat Korkmaz
SS-018 Kifoplasti Esnasında Rutin Biyopsi Alınmasının Önemi AYDOĞAN TEKİN, Hakan Millet, Serdar Ercan, Murat Baloğlu, Mehmet Beşir Sürme
SS-019 Mildronat Tavşan Omuriliğinde Deneysel İskemi/Reperfüzyon Hasarı Modelinde İyileştirici Etkilere Sahiptir Dilan Özaydın, Pınar Kuru Bektaşoğlu, Durukan Türe, Hüseyin Bozkurt, Berrin İmge Ergüder, Mustafa Fevzi Sargon, Ata Türker Arıkök, Hayri Kertmen, Bora Gürer
SS-020 Brakial pleksus hasarlarında lezyon seviyesine yaklaşımlar ve cerrahi tedavinin nöropatik ağrı üzerine etkisi Alparslan Kırık, Abdülbaki Yüceer, Ertuğrul Şahin, Nail Çağlar Temiz
11.30-12.30 Sözlü Bildiri Oturumu 2
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Oturum Başkanları: Mustafa Öğden, Hakan Ak
SS-021 2010-2023 yılları arasında spinal tümör rezeksiyonu yapılan 485 vakanın retrospektif incelenmesi: klinik tecrübemiz Öykü Öztürk, Zaur Guliyev, Pelin Kuzucu, Mesut Emre Yaman, Gökhan Kurt, Fikret Hüseyin Doğulu, Ahmet Memduh Kaymaz, Ömer Hakan Emmez, Aydemir Kale
SS-022 Lomber disk hernili hastalarda ağrı şiddeti ile nöroinflamatuar marker ilişkisinin tespit edilmesi Caner Çiçek, Yaşar Dağıstan, Erkan Kılınç
SS-023 Odontoid Fraktürü Nedeniyle Tedavi Edilen 27 Hastanın Klinik Sonuçları Recai Engin, Gürkan Gökalp, Hasan Şener, Yunus Emre Durmuş, Serhat Baydın, Mustafa Aras, Cengiz Çokluk
SS-024 Lomber Dar Kanal Cerrahisinde Dekompresyona Stabilizasyon Eklenmeli mi? AYDOĞAN TEKİN, Hasan Kamil Sucu, hamit güneş feran, İsmail Ertan Sevin, Ulaş Cıkla
SS-025 Osteoporoz Üst Lomber Bölgedeki Yağlı Psoas Kası ile İlişkili: Bileşke Kifozu Etiolojinde Yeni Köşetaşı Murat Şakir Ekşi, Gürkan Berikol, Ali Borekci, Arif Topal, Tayfun Hakan, Erhan Çelikoğlu, EMEL ECE ÖZCAN-EKŞİ
SS-026 Üst Lomber Bölgede Erektör Spinae Kasının Yağlı Değişimi Bel Ağrısının Önemli Belirleyicisi Olabilir mi? Murat Şakir Ekşi, Gürkan Berikol, Ali Borekci, Arif Topal, Tayfun Hakan, Erhan Çelikoğlu, Emel Ece Özcan Ekşi̇
SS-027 Sinir Kökü Basılarının Yeni Sınıflandırma Işığında Cerrahi Tedavisi Mehmet Yigit Akgun
SS-028 Posterior torakolomber stabilizasyon ve füzyon yapılan olgularda gelişen komşu segment hastalığının retrospektif olarak analizi Tarık Akman, Ümit Ali Malçok, Ali Akar, Canan Akman, Özlem Erişti
SS-029 Dirençli Spondilodiskit Hastalarında Hiperbarik Oksijen Tedavisi Emre Özkara, Tuğçe Gör, Salim Tekir, Gültekin Baş, Zühtü Özbek, Savaş İlbasmış
SS-030 Nüks Lomber Disk Hernilerinde Klinik Deneyimimiz: 34 Hastanın Retrospektif İncelemesi Muhammed Erkam Yüksek, Mehmet Kenan, Densel Araç, Fatih Keskin
12.30-13.30 Sözlü Bildiri Oturumu 3
Pediatrik Nöroşirürji
Oturum Başkanları: Semra Işık, Vaner Köksal
SS-031 Pediatrik spinal miksopapiller ependimom yönetimi: üç nöroşirürji merkezinin deneyimi Enes Abdallah, Necati Taşkın
SS-032 Erken Dönem Tavuk Embriyolarında Sugammadeks'in Nöral Tüp ve Embriyo Gelişimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması Asude Ayhan, Ekin Efe, Pinar Ayran Fidan, Oguzhan Ekin Efe, Eylem Gul, Fikret Sahinturk, Selim Ayhan
SS-033 Pediatrik Lumbosakral Lipomların Nöroşirurjikal Yönetimi, 31 Hasta ile Tek Merkez Deneyimi Efecan Çekiç, Fatih Akbulut, Fuat Altan, Can Kıvrak, Adnan Dağçınar
SS-034 Endoskopik ventriküler irrigasyon ve septostomi yenidoğan hidrosefali tedavisinde şant alternatifi olabilir mi? Mehmet Can Ezgü, Mehmet Ozan Durmaz, Demet Evleksiz Karımzada
SS-035 Pediatrik yaş grubunda spinal Langerhans hücreli histiyositozlara yaklaşım Ali Özen, Bahattin Tanrıkulu, Memet Özek
SS-036 Trigonesefali Ameliyatlarında Modifiye Cerrahi Yöntem Sonuçları Suna Dilbaz, Erhan Emel, Semra Işık, Fikret Başkan
SS-037 2022 Yılında Hastanemiz Acil Servisine Başvuran İzole Kafa Travmalı Pediatrik Vakaların Analizi ve Yönetimi Elif Başaran Gündoğdu, Abdullah Ertaş
SS-038 Kraniyosinostoz Tedavisinde Endoskopik Sütürektomi ve Postoperatif Kraniyal Ortez Uygulamasının Erken Dönem Sonuçları Semra Isik, İlhan Aydın
SS-039 Trigonosefali nedeniyle Bifrontal Kraniotomi ve Frontoorbital İlerletme yapılan Hastaların Estetik sonuçlarının değerlendirilmesi Osman Efe Efeoğlu, Tufan Hiçdönmez, Serdar Onur Aydın, Bekir Can Kendirlioglu
SS-040 WHO 2021 Sınıflaması Sonrası Çocukluk Çağı SSS Tümörlerinde Yeni Nesil Dizileme (NGS) Yönteminin Gerekliliği Zeynep Hüseyinoğlu, Ayça Ersen Danyeli, Bahattin Tanrıkulu, M. Memet Özek
13.30-14.30 Sözlü Bildiri Oturumu 4
Pediatrik Nöroşirürji
Oturum Başkanları: Emrah Egemen, Şükrü Oral
SS-041 Meningomiyelosel hastalarında VP şant operasyonu öncesi BOS örneklemesi gerekliliğinin değerlendirilmesi Çağlar Türk, Ozan Akgül, Mahmut Çamlar
SS-042 Pediatrik posterior fossa tümörlerinde duraplasti yönteminin postoperatif komplikasyonlar üzerine etkilerinin araştırılması Çağlar Türk, Ozan Akgül
SS-043 Miyelomeningosele Sekonder Hidrosefali Olgularında Üçüncü Ventrikül Taban Anomalilerinin Endoskopik Üçüncü Ventrikülostomi Girişimi Başarısına Etkisi Harun Emre Şen, Sazak Atayev, Volkan Etuş
SS-044 Kraniyosinostoz ve Pozisyonel Kraniyal Deformasyonun Değerlendirme ve Tanısında Güvenli ve Güvenilir Bir Yöntem Olarak Ultrasonografi Harun Emre Şen, Ayşe Uzuner, Ece Devrim Altın, Büşra Gündüz, Sazak Atayev, Şeyda Şahin, Volkan Etus
SS-045 Deformasyonel Plajiosefali Nedeniyle Kask Tedavisi Uygulanan İnfant Olgularda Fasiyal ve Kraniyal Simetrinin Değerlendirilmesi Harun Emre Şen, Büşra Gündüz, Sazak Atayev, Ayşe Uzuner, Şeyda Şahin, Volkan Etuş
SS-046 Pediatrik Nöroşirürji Servisinde Ventiküloperitonel Şant Enfeksiyonlarının İrdelenmesi Halil Kul, Sima Cebecik Çakır, Berkcan Demir, Pınar Özışık
SS-047 Miyelomeningosel Opere Hastalarda Doğum Ağırlığı ve Şant Gereksinimi Arasındaki İlişki Murat Sait Seçkin, Mazlum İşık, Can Berkin Yaraş, Faruk Buğra Özdemir
SS-048 Pediatrik WHO Grade 4 İntrakraniyal Kitleler; Tek Merkezli İnceleme Mustafa Özkan, Kadir Çetinkaya, Harun Demirci, Servet Güreşçi, Pınar Özışık
SS-049 Pediatrik posterior fossa tümör cerrahisinde otojen servikal fasya ile duraplasti: 214 olguluk tek merkez deneyimi Neslihan Nisa Geçici, Muhammet Enes Gürses, Şahin Hanalioğlu, Ahmet İlkay Işıkay, Burçak Bilginer
SS-050 Sagittal Sinostoz Tedavisine Yönelik Endoskop Yardımlı Sütürektomi Cerrahisinde Tek Ve Çift İnsizyonla Yapılan Vakaların Karşılaştırılması; Tek Merkezli Sonuçlarımız Defne Şahinoğlu, Barış Albuz, Emrah Egemen
14.30-15.30 Sözlü Bildiri Oturumu 5
Cerrahi Nöroanatomi
Oturum Başkanları: Baran Bozkurt, Barış Küçükyürük
SS-051 Kalkarin fissürün mikrocerrahi anatomisi: Kalkarin aksesuar kallozal liflerin tanımlanması Tahsin Saygi
SS-052 Temporal hornu hedefleyen cerrahilerde güvenli transkortikal giriş rotaları: traktografik çalışma Muhammed Yakup Altuğ, Şahin Hanalioğlu
SS-053 Posterior Transaksis Odontoidektomi: Yeni Cerrahi Yaklaşım Odaklı Morfometrik Nöroanatomik Çalışma Maci̇t Terzi̇, Yusuf Cem Kuzukıran, Ozan Tekneci, ANIL ERAY, Özgür Orhan, Bilal Abbasoğlu, Eyyub SM Al-Beyati, İhsan Doğan
SS-054 Juguler Foramene Anterolateral Yaklaşımların Karşılaştırılması Zeynep Dağlar, GÖKSAL GÜNERHAN, Tufan Agah Kartum, Gamze cesuroğlu, Deniz Belen, Necmettin Tanriover
SS-055 The Venous Circle of Trolard: An Anatomical Study with Application to Approaches to the Basal Brain William H Eskew, Juan J Cardona, Arada Chaiyamoon, Ana Carrera Carrera, Francisco Reina, Yücel Doğruel, Abuzer Güngör, Joe Iwanaga, Richard Shane Tubbs
SS-056 Endoskopik Yaklaşımda Clivus'un Radyolojik Anatomisi Tuğba Moralı Güler, Ömer Faruk Ünal, Gokmen Kahilogullari
SS-057 Beyin, beyincik ve beyin sapının kesitsel anatomisinin üç boyutlu modellemesi ve genişletilmiş gerçeklik simülasyonları Muhammet Enes Gurses, Şahin Hanalioğlu, Giancarlo Mignucci Jiménez, Elif Gökalp, Nicolas I. Gonzalez Romo, Abuzer Gungor, Aaron A. Cohen Gadol, Uğur Türe, Michael T. Lawton, Mark C. Preul
SS-058 Petröz, superior semisirküler ve internal akustik kanal kompleksinin üç boyutlu radyolojik değerlendirilmesi: anatomik ve radyolojik bir çalışma Orkhan MAMMADKHANLI, Bilal Abbasoğlu, Koral Erdoğan, Eyüp Bayatlı, Faruk Akkuş, Ayhan Cömert, İhsan Doğan
SS-059 Orbita Boşluğunun BT tabanlı üç boyutlu Anatomik çalışması. Orbita tipinin yeni sınıflandırması Orkhan MAMMADKHANLI, Bilal Abbasoğlu, Koral Erdoğan, Murat Zaimoğlu, Faruk Akkus, Ayhan Cömert, İhsan Doğan
SS-060 Hipokampus mikrocerrahi anatomisi Yaser Özgündüz, Abdullah Emre Taçyıldız, Hasan Burak Gündüz, Erhan Emel, Necmettin Tanrıöver
15.30-16.30 Sözlü Bildiri Oturumu 6
Nöroonkolojik Cerrahi
Oturum Başkanları: Okan Türk, Balkan Şahin
SS-061 Beyin Metastazlarının Rezeksiyonunda İntraoperatif Ultrasonografi (USG) Kullanımı Mehmet Özgür Özateş, Kadir Çetinkaya, Oktay Gürcan, Ahmet Gürhan Gürçay, Atilla Kazancı
SS-062 Beynin Derin Orta Hat Yerleşimli Lezyonlarına Supraserebellar İnfratentorial Yaklaşım, Klinik Deneyimimiz Gülçin Baş, Barış Küçükyürük, Ali Metin Kafadar, Mustafa Uzan
SS-063 İntrakranial Tümörlere Sekonder Gelişen Hidrosefalide Endoskopik Üçüncü Ventrikülostominin Etkinliği Kadir Oktay, Araz Aliyev, Okay Baykara, Kerem Mazhar Özsoy, Nuri Eralp Çetinalp, Tahsin Erman
SS-064 Mesial Temporal Tümörlerde Cerrahi Ahmet Murat Müslüman, Kivanc Yangi, Deniz Şirinoğlu, Eren Soğuk, GÖKHAN PERÇİNOĞLU
SS-065 Supratentorial gliomlu hastalarda güvenli rezeksiyon için nörofizyolojik eşik değerler Emine Taşkıran, Cihan İşler, Başak Yılmaz, Mehmet Akgün, Rahşan Kemerdere, Mustafa Uzan
SS-066 Metastatik Beyin Tümörlerinin Cerrahi Tedavi Sonuçları Alaeddin Bayrak, Ayşe Karatas Demirciler
SS-067 Multipl Myelom Cerrahi Sonuçlarımız ALPER TABANLI, Eren Kocakaplan
SS-068 Kolloid Kistlerin Cerrahi Tedavisi: 60 Olguluk Seride Klinik ve Radyolojik Sonuçlar Bilal Kutalmis Gunduz, amin Charehsaz, Sahin Hanalioglu, Burcak Bilginer
SS-069 Kafa İçi Dev Meningiomların Cerrahi Tedavisini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Erhan Çelikoğlu, Ali Demiraslan, Tayfun Hakan, Ali Borekci, Murat Sakir Eksi, Arif Topal
SS-070 İntrakranial Glial Tümörlerde TRPM8 İyon Kanalının Ekspresyonunun Histopatolojik İncelenmesi ve Difüzyon MRG’de ADC Ölçümleri ile Korelasyonu Gökhan Yıldırım, Bekir Akgün, Gökhan Artaş, Hanefi Yıldırım, Fatih Serhat Erol
16.30-17.30 Sözlü Bildiri Oturumu 7
Nöroonkolojik Cerrahi
Oturum Başkanları: Halil Olgun Peker, Burak Eren
SS-071 Metastatik Posterior Kranial Fossa Tümörü Nedeniyle Opere Edilen Hastaların Klinik Sonuçlarının İncelenmesi İnci Nur Hacıoğlu, Mustafa Ugur Mumcu, Serdar Onur AYDIN, Evren Aydogmus
SS-072 Sekonder Neoplastik Serebral Kitleler: 10 yıllık araştırma Muhammet Elveren, Caner Fahrettin Kara, Hakan Hadi Kadi̇oğlu
SS-073 Yapay Zekâ Derin Öğrenme Algoritmaları ile MR Görüntüleri ve Ameliyat Sırasındaki Mikroskop Görüntüleri Kullanılarak Derin Öğrenme Tekniği ile Tümör Sınıflaması Yapılması ve Tümörün Normal Beyin Dokusundan Ayırt Edilmesinin Sağlanması Efecan Çekiç, Ertuğrul Pınar, Merve Pınar, Adnan Dağçınar
SS-074 İntrakranial Apse Tanısı Alan Vaka Serisi Onur Boloğur, Eren Kocakaplan
SS-075 Diffüz leptomeningeal glionöronal tümörler: Parankimal formları olan beş hastalık vaka serisi ve tanısal güçlüklerin, tedavi seçeneklerinin ve sonuçların analizi Mustafa Kemal Demir, Özlem Yapıcıer, Türker Kılıç, Serkan Çelik, Bala Başak Öven, Umut Özdamarlar, Naz Ece Kundak, Duaa Kanan, Alp Dinçer, Onder Ertem, Tahsin Yakut, Baran Yılmaz, Sebnem Safi
SS-076 Beyin Metastazlarında Cerrahi Sonrası Sağkalım ve Prognostik Faktörler Hüseyin Berk Benek, Tahsin Ülgen, Hakan Yilmaz, Alper Tabanlı, Cafer Ak, Eren Kocakaplan, Mehmet Akif Ercan, Alaattin Yurt
SS-077 Posterior fossa metastazlarının cerrahi yönetimi: Klinik tecrübemiz Mehmet Ozan Durmaz, Mehmet Can Ezgü, Gardashkhan Karımzada, Soner Yaşar
SS-078 İntraoperativ Nöronavigasyon Kullanımı: 7 Yıllık Retrospektif Klinik İnceleme ve Kullanım Tecrübemiz Fatih Gök, Pelin Kuzucu, Burak Karaaslan, Fikret Hüseyin Doğulu, Ahmet Memduh Kaymaz, Ömer Hakan Emmez
SS-079 Posterior fossa menengiomlarımızın retrospektif değerlendirilmesi Bilal Ertuğrul, İsmail Akçin, Metin Kaplan, Bekir Akgün, Sellman Kök
SS-080 Kliniğimizde Endoskopik Endonazal Transsfenoidal Yaklaşımla Opere Edilen Cushing Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Muhammed Erkam Yüksek, Muhammed Şamil Sağlam, Büşra Gül, Mehmet Kenan, Mehmet Fatih Erdi
08.30-09.00 NURCAN ÖZDAMAR KONFERANSI
Oturum Başkanı: Ali Fahir Özer
  Spinal cerrahide endikayon/planlama Sedat Dalbayrak
09.00-09.30 YÜCEL KANPOLAT KONFERANSI
Oturum Başkanı: Tanju Uçar
  Nöromodülasyonda ufukta neler var? Yeni yöntemler, yeni endikasyonlar Ersoy Kocabıçak
09.30-10.00 HAMİT ZİYA GÖKALP KONFERANSI
Oturum Başkanı: Zihni Sanus
  Surgical strategies for cerebral revascularization in cases with limited bypass conduit options and unexpected intraoperative difficulties Mustafa Başkaya
10.00-10.30 Kahve Arası (Sergi Alanı)
10.30-11.00 FEYYAZ BERKAY KONFERANSI
Oturum Başkanı: Burak Sade
  A new era in surgical and endovascular relation Nikolaos Foroglou
11.00-11.30  
Oturum Başkanı: Şükrü Çağlar
  Beyin tümörlerinde, robot rehberliğinde, lazer interstisyel termal terapi Talat Kırış
11.30-12.00 KEMAL BENLİ KONFERANSI
Oturum Başkanı: Volkan Etuş
  Intraventriküler endoskopide nereden nereye geldik? Memet Özek
12.00-12.30 YUSUF ERŞAHİN KONFERANSI
Oturum Başkanı: Saffet Mutluer
  Gergin omurilik olgularında cerrahinin zamanlaması Mehmet Selçuki
12.30-13.30 Öğle Yemeği / Konaklama Otellerinde
13.30-14.00 ÖZDEMİR GÜRÇAY KONFERANSI
Oturum Başkanı: Ethem Beşkonaklı
  Araştırma projeleri için kaynak bulmanın sırları İhsan Solaroğlu
14.00-14.30 SÜLEYMAN SAĞLAM KONFERANSI
Oturum Başkanı: Selçuk Palaoğlu
  Tam endoskopik yöntemle kolloid kist rezeksiyounu, teknik ve sonuçlar Altay Sencer
14.30-15.00 İNAN TURANTAN KONFERANSI
Oturum Başkanı: Altay Sencer
  Parasellar ve petroklival bölgeye endoskopik yaklaşım Necmettin Tanrıöver
15.00-15.30 Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanları: Mustafa Başkaya, Yusuf Şükrü Çağlar
Bbraun Logo
  Aesculap AEOS® Robotik destekli dijital mikroskop ile ilk deneyimler Melih Bozkurt
15.30-16.00 Kahve Arası (Sergi Alanı)
16.00-16.30 ÜMİT ACAR KONFERANSI
Oturum Başkanı: Serdar Özgen
  Servikal hibrit cerrahi Kemal Yücesoy
16.30-17.00 HÜSAMETTİN GÖKAY KONFERANSI
Oturum Başkanı: Uygur Er
  Tıp ve sosyal medya Haydar Özkömürcü
17:00-17.30 Sözlü Bildiri Oturumu 18
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Oturum Başkanları: Burcu Göker, Boran Urfalı
SS-176 Peroneal Tuzak Nöropatide Cerrahi Tedavi: Olgu Serisi Mohammed A.a. Tos, Mustafa İlker Karagedik, İbrahim Umud Bulut, Ahmet Melih Erdoğan, Ulaş Yüksel
SS-177 Çoklu seviye vertebroplasti Evren Yüvrük, Mustafa Ki̇li̇ç, Mehmet Reşi̇d Önen
SS-178 Kliniğimizde yapılan kifoplasti olgularının yapılış zamanlarına göre AĞRI-YAŞAM KALİTESİ açısından değerlendriilmesi Aziz Kaan Erçandırlı, Aysu İyigün Kabakcı, Gökhan Buyruk, Levent Gürses, Ahmet Günaydın, Mehmet Kalan
SS-179 Adolesan İdiyopatik Skolyoz(AİS) Cerrahi Tedavisinde Kullanılan Kobalt Krom İle Titanyum Alaşımlı Rodlar Arasındaki Karşılaştırmalı Çalışma Ercan Bal, Kadir Çetinkaya, Yaşar Ünsal
SS-180 Vertebral Body Tethering(VBT) ile Opere Edilmiş Skolyoz Hastalarında Erken Dönem (6 ay) Sonuçlar Ercan Bal, Yaşar Ünsal, Davut Kamacı, Yücel Akkaş, Mustafa Aksoy, Gıyas Ayberk
08.30-09.00 PANEL
Oturum Başkanları: Murat Müslüman, Ferhat Harman
  Olgularla nüks disk hernileri
Konuşmacılar: Ender Köktekir, Mürteza Çakır, Murat Kalaycı
09.00-09.30 PANEL
Oturum Başkanları: Ayhan Attar, Adnan Yalçın Demirci
  Olgularla omurgada revizyon cerrahisi
Konuşmacılar: Kemal Koç, Erdal Coşkun, Sedat Dalbayrak
09.30-10.00 PANEL
Oturum Başkanları: Serdar Kahraman, Cem Dinç
  Spinal kord tümörleri
Konuşmacılar: Cem Yılmaz, Onur Ulu, Yahya Güvenç
10.00-10.30 Kahve Arası (Sergi Alanı)
10.30-11.00 UĞUR ERONGUN KONFERANSI
Oturum Başkanı: Hikmet Uluğ
  Minimal invaziv spinal cerrahi sınırları Şükrü Çağlar
11.00-11.30 PANEL
Oturum Başkanları: Sait Naderi, İsmail Kaya
  Olgularla endoskopik spinal cerrahi
Konuşmacılar: Burak Kazancı, Salim Şentürk, Özkan Çeliker, İlker Solmaz
11.30-12.00 PANEL
Oturum Başkanları: Adem Yılmaz, Güner Menekşe
  Yaşlanan omurgada cerrahi
Konuşmacılar: Ahmet Dağtekin, Feyza Karagöz Güzey, Ali Dalgıç
12.00-12.30 PANEL
Oturum Başkanları: Erkan Kaptanoğlu, Kadir Oktay
  Olgularla adölesan idiyopatik skolyoz
Konuşmacılar: Onur Yaman, Ercan Bal, Ahmet Öğrenci
12.30-13.30 Öğle Yemeği / Konaklama Otellerinde
13.30-14.00 PANEL
Oturum Başkanları: Hasan Kamil Sucu, Serdar Kabataş
  Torakal disk hernileri
Konuşmacılar: Ali Fahir Özer, Mehdi Sasani, Ahmet Dağtekin
14.00-14.30 PANEL
Oturum Başkanları: Fatih Keskin, Ferhat Harman
  Olgularla pediatrik spinal cerrahi
Konuşmacılar: Cüneyt Temiz, Sedat Çağlı, Tahsin Erman, Ender Köktekir
14.30-15.00 PANEL
Oturum Başkanları: Mete Karatay, Eralp Çetinalp
  Olgularla lomber disk hernileri
Konuşmacılar: Aydemir Kale, Evren Aydoğmuş, Hüseyin Berk Benek, Necati Tatarlı
15.00-15.30 PANEL
Oturum Başkanları: Hakan Bozkuş,Yalçın Kocaoğullar
  Olgularla omurganın metastatik tümörleri
Konuşmacılar: Orkun Koban, Cengiz Gömleksiz, Özgür Öcal, Ramazan Paşahan
15.30-16.00 Kahve Arası (Sergi Alanı)
16.00-16.30 PANEL
Oturum Başkanları: Fatih Keskin, Hamza Genç
  Olgularla spinal cerrahide komplikasyonların yönetimi
Konuşmacılar: Gökhan Gökçe, Fatih Çalış, Abdurrahman Aycan
16.30-17.00 PANEL
Oturum Başkanları: Neşe Keser, Abdurrahim Taş
  Servikal disk hernileri
Konuşmacılar: İlker Kiraz, Ülkün Ünsal, Berkay Köksoy
17.00-17.30 PANEL
Oturum Başkanları: Erhan Çelikoğlu, Tarkan Çalışaneller
  Olgularla omurganın primer tümörlerine yaklaşım
Konuşmacılar: Luay Şerifoğlu, İbrahim Ekici, Fahir Şencan
08.30-09.00 PANEL
Oturum Başkanları: Cengiz Çokluk, Özgür Taşkapılıoğlu
  Çocukluk çağı hafif, orta ve ağır kafa travmalarının güncel yönetimi
Konuşmacılar: Adnan Demirci, Osman Şimşek, Burcu Göker
09.00-09.30 PANEL
Oturum Başkanları: Çağatay Önal, Alp Börcek
  Çocukluk çağı posterior fossa tümörlerine güncel yaklaşım
Konuşmacılar: Ali Kıvanç Topuz, Onur Özgüral, Vaner Köksal
09.30-10.00 PANEL
Oturum Başkanları: İbrahim Suat Öktem, Semra Işık
  Ayrık omurilik sendromu
Konuşmacılar: Mustafa Öğden, Mustafa Karademir, Şükrü Oral
10.00-10.30 Kahve Arası (Sergi Alanı)
10.30-11.00 PANEL
Oturum Başkanları: Erhan Çelikoğlu, Erkin Özgiray
  Olgularla Grade III AVM'lere yaklaşım
Konuşmacılar: Halil Ulutabanca, Tevfik Yılmaz, Bora Tetik, Koray Özduman
11.00-11.30 PANEL
Oturum Başkanları: Mahmut Akyüz, Ercan Özer
  İskemik serebrovasküler hastalıklar
Konuşmacılar: Babür Dora, Fatih Yakar, Cem Ovalıoğlu
11.30-12.00 PANEL
Oturum Başkanları: Murat Geyik, Abuzer Güngör
  Foramen magnum meningiomlarına yaklaşım
Konuşmacılar: Mehmet Tönge, Sabri Gürbüz, Serdar Baki Albayrak
12.00-12.30 PANEL
Oturum Başkanları: Tayfun Dalbastı, Ali Karadağ
  Olgularla endoskopik kafa tabanı cerrahisinde komplikasyonlar
Konuşmacılar: Ahmet Küçük, Bekir Akgün, Emrah Çeltikçi
12.30-13.30 Öğle Yemeği / Konaklama Otellerinde
13.30-14.00 M. CELAL EFİL KONFERANSI
Oturum Başkanı: Hasan Serdar Işık
  Onam formları ve hukuki sorumluluklar Erdal Kalkan
14.00-14.30 GENÇ NÖROŞİRÜRJİYEN PANELİ 1 (ASİSTAN OTURUMU)
Oturum Başkanları: Ali Kafadar, Şahin Hanalioğlu
  ABD ve Avrupa'da asistan eğitimi
Konuşmacılar: Mustafa Başkaya, Nikolaos Foroglou
14.30-15.00 GENÇ NÖROŞİRÜRJİYEN PANELİ 2
Oturum Başkanları: Cem Yılmaz, Balkan Şahin
  Nöroşirürji eğitiminde güncel durum ve gelecek perspektifi: Zorluklar, yenilikler ve fırsatlar
Konuşmacılar: Eyüp Bayatlı, İlker Cingöz
15.00-15.30 GENÇ NÖROŞİRÜRJİYEN PANELİ 3
Oturum Başkanları: Gökmen Kahiloğulları, Pelin Kuzucu
  Genç nöroşirürjiyenler için nöroşirürji araştırmalarında iyi örnekler ve işbirlikleri olanakları
Konuşmacılar: Abuzer Güngör, Emrah Çeltikçi
15.30-16.00 Kahve Arası (Sergi Alanı)
16.00-16.30 GENÇ NÖROŞİRÜRJİYEN PANELİ 4
Oturum Başkanları: Hayri Kertmen, Ömer Özdemir
  Periferde hizmet yapan genç nöroşirürjiyenlerin sorunları ve çözüm önerileri
Konuşmacılar: Murat Kiraz, Duygu Baykal
16.30-17.00 TURNUG PANELi 1: Nöroşirürji / Dijital İletişim
Oturum Başkanları: Ömer Emre Yağlı, Ali İhsan Ökten
  Hekim-Hekim arası iletişim (Mail grubu ve sosyal iletişim araçları) Harun Demirci
  Hekim-Hasta arası iletişim (Sosyal medya patolojisi) Mehmet Murat Hancı
  Hukuki açıdan değerlendirme Berna Özpınar Gümrükçüoğlu
17.00-17.30 TURNUG PANELi 2
Oturum Başkanları: Murat Baloğlu, İsmail İştemen
  Nöroşirürji' de dijital planlama, surgimap
Konuşmacılar: Çağrı Canbolat, Onur Yaman
08.30-09.00 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Ahmet Küçük, Ulaş Erzincan
  Hidrosefalinin eşlik ettiği myelomeningosel olgularında şant cerrahisinin zamanlaması
Konuşmacılar: Harun Emre Şen, Mehmetzeki Yıldız, Şahin Kırmızıgöz
09.00-09.30 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Fatih Erdi, Tuğba Moralı Güler
  Posthemorajik hidrosefali
Konuşmacılar: Ali Şahin, Pınar Eser, Hüseyin Yakar
09.30-10.00 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Emrah Keskin, Halil Can Küçükyıldız
  Serobrovasküler hastalıkları endovasküler tedavi ediyorum
Konuşmacılar: Selim Gel, Onur Özbakır, Cevat Akıncı
10.00-10.30 Kahve Arası (Sergi Alanı)
10.30-11.00 PANEL
Oturum Başkanları: Keramettin Aydın, Serdar Baki Albayrak
  Teletıp ve nöroşirürji
Konuşmacılar: Ahmet Özak, Mert Nazik, Umut Etli
11.00-11.30 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Ali Güler
  Asistanlar için pre ve post-op değerlendirme
Konuşmacılar: Duygu Dölen, İlyas Dolaş, Tuğrul Cem Ünal
11.30-12.00 PANEL
Oturum Başkanları: Eralp Çetinalp, Onur Özgüral
  İntrakraniyal enfeksiyonlar
Konuşmacılar: Hakan Ak, Barış Özöner, Ceren Kızmazoğlu
12.00-12.30 PANEL
Oturum Başkanları: Ersoy Kocabıçak, Emre Durdağ
  Olgularla mikrovasküler dekompresyon
Konuşmacılar: Serhat Pusat, Özhan Uçkun, Mustafa Kılıç
12.30-13.30 Öğle Yemeği / Konaklama Otellerinde
13.30-14.00 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Hüseyin Biçeroğlu, Çağatay Çalıkoğlu
  Petroklival menengiomlara yaklaşımda son 10 yılın meta-analizleri
Konuşmacılar: Murat Zaimoğlu, Ahmet Karaoğlu, Banu Tütüncüler
14.00-14.30 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Koray Özduman, Emrah Çeltikçi
  İntrakanaliküler vestibuler schwannomalarda son 10 yılın meta-analizleri
Konuşmacılar: Balkan Şahin, Aydın Sinan Apaydın, Bekir Can Kendirlioğlu
14.30-15.00 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Ünal Özüm, Mehmet Gazi Boyacı
  Komplikasyonum: Hidrosefali
Konuşmacılar: Duygu Baykal, Erman Güler, Efe Güner
15.00-15.30 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Orhan Kalemci, Özgür Kardeş
  Psödotümör serebri tanı ve tedavisi
Konuşmacılar: Mehmet Emin Akyüz, Burçak Söylemez, Ömer Özdemir
15.30-16.00 Kahve Arası (Sergi Alanı)
16.00-16.30 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Yaşar Bayri, Fikret Başkan
  Komplikasyonum: Kraniosinostoz
Konuşmacılar: Harun Demirci, Alican Tahta, Onur Erdoğan
16.30-17.00 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Saim Kazan, Özgür İsmailoğlu
  Metopik ridge ve metopik sinostoz tanı ve yönetim
Konuşmacılar: Mehmet Can Ezgü, Pelin Kuzucu, Özkan Arabacı
17.00-17.30 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Ceren Kızmazoğlu, Zeki Serdar Ataizi
  SAK ve vazospazmda güncel gelişmeler
Konuşmacılar: Turan Kandemir, İskender Samet Daltaban, Haydar Eren Özkaya
08.00-09.00 Sözlü Bildiri Oturumu 8
Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji
Oturum Başkanları: Ömer Batu Hergünsel, Emre Durdağ
SS-081 Hipokampal Sklerozla İlişkili Temporal Lob Epilepsisi Olan Hastaların Cerrahi Sonuçları Ozan Barut, Ozan Haşimoğlu, Bekir Tuğcu
SS-082 Gamma Knife Uygulaması Sonrası PontoSerebellar Köşe Tümörü Nedeniyle Opere Olan Hastalarda Fasiyal Sinir Fonksiyonu Karşılaştırılması Zeynep Balaban, Mehmet Melih Karaaslan, Memduh Kaymaz, Ömer Hakan Emmez, Emrah Çeltikçi
SS-083 Epilepsi Cerrahisi Komplikasyonları Hanside Setenay Ünal, Parvin Valiyev, Oğuzhan Eker, Pınar Eser, Aylin Bican Demir, İbrahim Hakkı Bora, Ahmet Bekar
SS-084 PET/MR'ın Mezial Temporal Lob Epilepsi Cerrahisinde Son Durumu Öngörme Potansiyeli: 62 Olguluk Klinik Seri Cihan İşler, RABIA LEBRIZ USLU BESLI, Merve Iris, Alperen Kaya, Tufan Agah Kartum, Bora Korkmazer, Serdar Arslan, Sakir Delil, Bengi Gül Türk, Taner Tanrıverdi, ömer uysal, Seher Naz Yeni, ÇIGDEM OZKARA, Mustafa Uzan
SS-085 Mikrovasküler Dekompresyonda Rekürrensi Önlemek İçin Yeni Teknik Mustafa Şahin, Uğurcan Çiler, Saime Ayça Şahin, Adem Yilmaz
SS-086 Tedaviye Dirençli İntrakranial Kitleye Sekonder Trigeminal Nevraljide Gamma Knife Radyocerrahi Emre Zorlu, Önder Ertem, Berkay Paker, Türker Kılıç
SS-087 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesinde İntrakraniyal Lezyonlarda Nöronavigasyon Eşliğinde Stereotaktik Biyopsi ve Patolojik Korelasyonun Değerlendirilmesi Esma Cemre Eren, Engin Can, Sadık Tokar, Mustafa Namık Öztanır, Mehmet Hakan Seyithanoglu, Erdinc Özek, Serkan Kitis, Meliha Gündağ Papaker, Mustafa Aziz Hatiboglu
SS-088 Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde Trigeminal Nevralji Nedeni ile Tedavi Edilen Hastalarının Değerlendirilmesi Yunus Emre Sağlam, Engin Can, Mustafa Namık Öztanır, Mehmet Hakan Seyithanoğlu, Esma Cemre Eren, Kıvanç Taş, Erdinç Özek, Serkan Kitiş, Meliha Gündağ Papaker, Mustafa Aziz Hatiboğlu
SS-089 Temporal Lob Epilepsilerinde Cerrahi Tecrübemiz ve Literatür Karşılaştırması Naci Emre Akşehirli, Yağız Denizci, Alican Tahta, Muhammet Arif Özbek, Nejat Akalan
SS-090 Anterior ve anterolateral pons lezyonlarına anterior petrozal yaklaşımın sınırları ve mikrocerrahi anatomisi Ahmet Kayhan
09.00-10.00 Sözlü Bildiri Oturumu 9
Nörovasküler Cerrahi
Oturum Başkanları: Özhan Merzuk Uçkun, İlkay Işıkay
SS-091 Beynin Arteriyovenöz Malformasyonlarında Mikrocerrahi Tedavi Alperen Kaya, Barış Küçükyürük
SS-092 Atlasın arkuat foramen varyasyonu anevrizmal olmayan perimezensefalik subaraknoid kanama nedeni olabilir mi? Bir BTA kullanılarak yapılan çok merkezli araştırma Bülent Timur Demirgil, Nese Keser, Fatih KILINÇ, Erhan Emel, Barış Kaval, Recep Basaran, Necat Biber, Burak Özdemir
SS-093 Subaraknoid kanama ve Vasospasmın platelet sayısı, ortalama platelet hacmi(MPV), platelet dağılım genişliği (PDW) arasındaki ilişki Müjdat Büke, Vedat Açık
SS-094 Serebral AVM'lerde Cerrahi Girişim Öncesi Embolizasyon Mahmut Özden, Koral Erdoğan, Melih Bozkurt
SS-095 Benign İntrakraniyal Hipertansiyon Benzeri Bulgular ile Seyreden Stiloidojenik Juguler Venöz Kompresyon Sendromu Kadri Emre Çalışkan, Cihat Karagöz, Celal Çınar, Mehmet Sedat Çağlı
SS-096 Vazospazmın Erken Tanısında Trombosit ve Kalsiyum Değerlerinin İncelenmesi Eyüp Varol, Furkan Avcı, Leyla Ramazanoğlu
SS-097 Anterior Komünikan Arter Anevrizmaları Tedavi Sonuçlarının A1 Varyasyonları (Aplazi/Hipoplazi) ile İlişkileri Erhan Çelikoğlu, FERYAL BASTACI, Tayfun Hakan, Jülide Hazneci, Caglar Ozden Ozturk
SS-098 Modifiye Supraorbital Kraniotomi ile Anterior Dolaşım Anevrizmalarına Yaklaşım: Klinik Deneyimimiz Emre Çalışkan, Bilal Bahadır Akbulut, Özde Şenol, mehmet sedat çağlı
SS-099 Malign Beyin Ödemi Olan Posterior Fossa Stroke Hastalarında Suboksipital Dekompresif Kraniektomi Emre Özkara, Tuğçe Gör, Salim Tekir, Özlem Aykaç, Zühtü Özbek
SS-100 İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında Moya Moya Hastalığı Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastaların Retrospektif Analizi Hüseyin Emre Dağdeviren, Fatih Köksoy, Duygu Dölen, Tuğrul Cem Ünal, İlyas Dolaş, Pulat Akın Sabancı, Yavuz Aras, Aydın Aydoseli, Altay Sencer
10.00-11.00 Sözlü Bildiri Oturumu 10
Nörovasküler Cerrahi
Oturum Başkanları: Bora Tetik, Vedat Açık
SS-101 İnsidental İntrakranial Anevrizmaların Kliplenmesi, Tek Merkez Sonuçları Mehmet Akif Ercan, Eren Kocakaplan, Alper Tabanlı, Onur Boloğur, Tahsin Ülgen, Hüseyin Berk Benek, Hakan Yılmaz, Alaattin Yurt
SS-102 Serebral Arteriyovenöz Malformasyonların İlk Tanı Yaşı Gamma Knife Radyocerrahi Yanıtlarını Etkiler Mi? Bilge Yaşar, Osman Artunç Türe, Ömer Orhun, Seçkin Gündüz, Ece Tek, Evrim Kadriye Tezcanlı, Meriç Şengöz, Muzaffer Olcay Çizmeli, Mustafa Necmettin Pamir, Koray Özduman
SS-103 Endovasküler anevrizma tedavisi uygulanan hastalarda işlem sonrası nöroşirürjikal işlem ihtiyacı Harun Mehmet Özlü, Mehmet Ege Erden, Musa Çırak
SS-104 Farmakolojik ve endovasküler rekanalizasyon sonrası dekompresyon cerrahisi Bilal Ertuğrul, Güngör Çevik, Metin Kaplan, Fatih Serhat Erol
SS-105 Nadir Görülen Bir Olgu: Orbita İçi AVM Koral Erdoğan, Mahmut Özden, Melih Bozkurt
SS-106 Rüptüre ve Unrüptüre Intrakranial Anevrizmaların Klinik, Radyolojik ve Anatomik Korelasyonun Değerlendirilmesi Tarık Akman, Ümit Ali Malçok, Ali Akar, Canan Akman, Öznur Karaarslan Kasab
SS-107 Distal Anterior Serebral Arter Anevrizması Cerrahisinde CT-Anjiografi Kılavuzluğunda Nöronavigasyon Kullanımı Okay Baykara, Araz Aliyev, Kadir Oktay, Kerem Mazhar Özsoy, Nuri Eralp Çetinalp, Tahsin Erman
SS-108 Arteriyovenöz Malformasyon Tanılı Hastalardaki Tek Merkez Multidisipliner Deneyim Furkan Varol, Buruç Erkan, Yusuf Kılıç, Ebubekir Akpınar, Lütfi Şinasi Postalcı
SS-109 Gaziantep üniversitesi distal anterior serebral arter anevrizma cerrahisi sonuçlarımız Abidin Murat Geyik, Necati Üçler, Hasan Kuzu
SS-110 Anevrizmal Subaraknoid Kanama Cerrahisi Sonrası Mortalite Ve Morbidite Abdulmutalip Karaaslanlı
11.00-12.00 Sözlü Bildiri Oturumu 11
Diğer
Oturum Başkanları: Abuzer Güngör, Musa Çırak
SS-111 Depremden Öğrendiklerimizle Türk Nöroşirürji Derneği Afete Yönelik Örnek Teşkilatlanma Modeli ve Olası İstanbul Depremi İçin Örnek Afet Yönetim Planı GÖKSAL GÜNERHAN, Zeynep Dağlar
SS-112 3-boyutlu yazıcı ile hazırlanan polilaktik asit kalıpların kalvaryum defektlerde kullanımı Alain Wambe Tagni, Engin Erdin, Sevde Dermiryürek, Eyüp Bayatlı, Onur Özgüral, Mustafa Ağahan Ünlü, Yusuf Şükrü Çağlar
SS-113 Glial Tümörlerde Panel Sekanslama Yöntemi ile Tanısal ve Prognostik Mutasyonların Analizi Timuçin Avşar, Şeyma Çalış, Berkay Paker, Türker Kılıç
SS-114 Beyin Cerrahlarında Deprem Stresi ile Başetme Stratejileri Ölçeğinin Değerlendirilmesi Zeynep Dağlar, GÖKSAL GÜNERHAN
SS-115 Orta serebral arter (MCA) Oklüzyonlu ratlarda, antioksidan alfa-tokoferol'un infarkt hacmi üzerine etkisinin 2,3,5-Triphenyltetrazolium Chloride (TTC) perfüzyon boya tekniği ile araştırılması Ali İhsan Işık, Bilal Çetin
SS-116 İdiyopatik Normal Basınçlı Hidrosefali Hastalarında Endoskopik Üçüncü Ventrikülostominin Yeri Bekir Akgun, Güngör Çevik, Bilal Ertugrul, İsmail Akçin, Fatih Serhat Erol
SS-117 Deneysel Sıçan Travmatik Beyin Hasarlanması Modelinde JNJ7777120’nin Nöroprotektif Etkilerinin Araştırılması Ece Sağlam, İlker Güleç, Aslıhan Şengelen, Hüsniye Esra Paşaoğlu, Evren Önay Uçar, Feyza Karagoz Guzey, Burak Eren
SS-118 Subaraknoid Kanamalı Hastalarda İskemik Modifiye Albumin(İMA) Seviyesinin Serum ve BOS’TA Korelasyonu Onur Boloğur, Hüseyin Berk Benek, Alaattin Yurt, Hakan Yılmaz, Eren Kocakaplan, Emrah Akçay, Alper Tabanlı, Cafer Ak
SS-119 Cerrahların sosyal medyalarında, son dönemde artış gösteren, hastalarıyla ve hastalıklarla ilgili yaptıkları paylaşımların, kişilerin cerrah tercihine olan etkisinin değerlendirilmesi Taha Şükrü Korkmaz, Süleyman AKKAYA
SS-120 Rölatif Kortikal Atrofi İndeksi Kronik Subdural Hematomlarda Cerrahi sonrası Nüksü Tahmin Etmede Yararlı Olabilir Mi? Amin Charehsaz, Bilal Kutalmis Gunduz, Sahin Hanalioglu, Ilkay Isikay
12.00-12.30 Sözlü Bildiri Oturumu 12
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Oturum Başkanları: Fatih Ramazanoğlu, Zühtü Özbek
SS-121 Torakolomber vertebralarda çökme fraktürleri için kifoplasti uygulaması: tek merkezli retrospektif inceleme Eren Kocakaplan, Mehmet Akif Ercan, Tahsin Ülgen, Alper Tabanlı, Hüseyin Berk Benek, Hakan Yılmaz, Alaattin Yurt
SS-122 Suboccipital dekompresyon ve duraplasti yapılan chiari malformasyonu tip-1 ve tip-1.5 olgularında nuchal ligaman fasyasının kullanımı ve hastaların klinik sonuçları Hüseyin Doğu, Ali Osman Muçuoğlu, Hidayet Akdemir, DEMET AYGÜN, Halil Can
SS-123 Servikal Disk Hastalığında Radikülopati, Myelopati Nedenleri ve Cerrahi Tedavi Yöntemleri ile Alınan Sonuçların Karşılaştırılması Ozan ganiusmen, Hakan Korkmaz
SS-124 Servikal Travma Sonrası Faset Dislokasyonu Meydana Gelen Olgular: Klinik Tecrübelerimiz Onur Boloğur, Alaattin Yurt, Emrah Akçay, Hakan Yılmaz, Hüseyin Berk Benek, Alper Tabanlı, Cafer Ak, Mehmet Akif Ercan
SS-125 Lomber spinal stenoz’lu olgularda unilateral yaklaşımla bilateral mikro-dekompresyon tecrübemiz Cem Demirel, Vaner Koksal
12.30-13.30 Sözlü Bildiri Oturumu 13
Nörotravma ve Yoğun Bakım
Oturum Başkanları: Neşe Keser, Yahya Turan
SS-126 Orta ve Hafif Derece Kafa Travmalarında Bir Biyobelirteç Olarak Resistin Güven Kılıç
SS-127 Orbita Tavan Kırıklarının Şuuru Kötü Olan Hastalardaki Klinik Yönetimi Irmak Tekeli Barut, Derya Karatas, Yakup Yıldırım, Orkhan Firidunli, Emel Avci, Ahmet Dagtekin
SS-128 2023 Kahramanmaraş Depreminin Neden Olduğu Nöroşirürjikal Yaralanmalar: Afet Merkez Üssünde 2. Haftanın Tek Merkezli İncelemesi Selin Bozdag, Eyüp Can Savrunlu
SS-129 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi Sonrası 1 Aylık Klinik Deneyimimiz Mithat Can Atasoy, Adem Kurtuluş, Güven Kılıç
SS-130 Deprem Sonrası Torakolomber Fraktür ile Sevk Edilen Hastalar:Vaka Serisi EFECAN ERISKEN, Tahsin Atmaca, İsmail Ertan Sevin, Hasan Kamil Sucu
SS-131 Deneysel bir kafa travması çalışmasında takrolimusun histopatolojik etkinliği Ali̇ Atadağ, İbrahim Erkutlu, Ahmet Sarper Bozkurt, Ömer Eronat, Yıldız Büyükdereli Atadağ, Necati Üçler, Abidin Murat Geyik
SS-132 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde beyin cerrahisi olguları: Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi deneyimi İsmail İçlek, Durmuş Emre Karatoprak, Ferhat Arslan, Ramazan Paşahan, Mehmet Akif Durak, Bora Tetik, Çağatay Önal
SS-133 İnfantil Dönemde Tekrarlayan Hafif Kafa Travması Modelinde Zenginleştirilmiş Çevrede Tutulmanın Klinik ve Patolojik Bulgulara Etkisi Gunay Vahabova, Ebru Doruk, Feyza Karagöz Güzey, Hüsniye Esra Paşaoğlu
SS-134 Nöroşirürji hastalarında yoğun bakım ünitesinden çıkışın tahminlenmesi: Büyük veri ile makine öğrenmesi modelleme çalışması Taghi Khaniyev, Abdullah Koç, İlke Doğan, Şahin Hanalioğlu
SS-135 Kahramanmaraş İkiz Depremleri Sonrası Deprem İlişkili Nöroşirürjikal Yaralanmalar: Bir Deprem Bölgesi Üniversite Hastanesi Deneyimi Nuri Eralp Çetinalp, Ammar El Nageeb, Araz Aliyev, Sibel Çetinalp, Halil Emre Alcan, Kerem Mazhar Özsoy, Kadir Oktay, Tahsin Erman
13.30-14.30 Sözlü Bildiri Oturumu 14
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Oturum Başkanları: Kutsal Devrim Seçinti, Güner Menekşe
SS-136 Dejeneratif lomber spinal stenozu olan unilateral yaklaşımla bilateral dekompresyon cerrahisi yapılan hastalarımızda klinik deneyimimiz Luay Şerifoğlu, Mazlum İşık, Gonca Gül Öndüç, Muhammed Enes Atik
SS-137 Spontan Spondilodiskitte Obezitenin Etkisi; 94 Hastanın İncelenmesi İsmail Kaya, İlker Deniz Cingöz
SS-138 Kranioservikal bileşke patolojilerinde indirekt dekompresyon Nurullah Kösmene, Hasan Kamil Sucu, İsmail Ertan Sevin
SS-139 Cerrahi girişim yapılan spinal metastazlı multiple myelom olgularında uzun dönem takip ve sonuçları Erkin Özgiray, Nevhis Akıntürk, Elif Ezgi Çenberlitaş, Sedat Çağlı, Hüseyin Biçeroğlu, Taşkın Yurtseven, Yeşim Ertan, Mehmet Zileli
SS-140 Üst Servikal Travmaların Yönetimi Saygı Uygur, Derya Karatas, Efekan Doruk, Furkan Başar, Emel Avci, Ahmet Dagtekin
SS-141 Lomber disk hernisi tanılı olgularda psikiyatrik eştanıların ve bel ağrısının tekrarlayan cerrahiler üzerine etkilerinin karşılaştırılması Gültürk Köroğlu, Nese Keser, Feride Bulgur, Erhan Emel
SS-142 Lomber Spinal Stenozlu Hastalarda Uygulanan Üç Farklı Ameliyat Yönteminin Klinik Sonuçlara Etkisi: Prospektif, Çok Merkezli Çalışmanın Kısa Dönem Sonuçları Abdurrahman Aycan, Özgür Yusuf Aktaş, Burak Eren, Abdurrahim Taş, Harun Arslan, Feyza Karagöz Güzey, Azmi Tufan, Sebahattin Çelik, Mehmet Edi̇p Akyol
SS-143 Chiari Malformasyonu Tip I'de Farklı Cerrahi Tekniklerin Klinik Sonuçlar ve Komplikasyonlar Üzerine Etkilerinin Meta-Analizi Ayşegül Esen Aydın, Seçkin Aydın
SS-144 Servikal travmatik fraktrülerin retrospektif değerlendirilmesi: Klinik deneyimimiz Kardelen Utangeç, Mustafa Şahi̇n, Ci̇han Urgan, Ayça Şahi̇n, Balkan Şahi̇n, Ahmet Murat Müslüman, Adem Yi̇lmaz
SS-145 Yaş Gruplarına Göre Perkütan Posterior Cage ile Faset Füzyon Yöntemi Şahin Kırmızıgöz, İnan Gezgin
14.30-15.30 Sözlü Bildiri Oturumu 15
Nöroonkolojik Cerrahi
Oturum Başkanları: Emrah Çeltikçi, Ceren Kızmazoğlu
SS-146 Kabergolin Kullanımı Sonrası Rinore Gelişimi Ali İmran Özmarasalı, Pinar Eser, OĞUZHAN EKER, Selcuk YILMAZLAR
SS-147 Santral Nörositomlarda Cerrahi Tedavinin Uzun Dönem Klinik ve Radyolojik Sonuçları: 33 Olguluk Tek Merkez Deneyimi Bilal Kutalmis Gunduz, amin Charehsaz, Sahin Hanalioglu, Burcak Bilginer, Mustafa Berker
SS-148 Glioblastoma'da immunohistokimyasal belirteçler ve cerrahinin sağkalıma etkisi Saime Ayça Şahin, Ömer Batu Hergünsel, Balkan Şahin, Pınar Kırgız, Songül Meltem Can, Canan Tanık, Adem Yilmaz
SS-149 Glioblastoma Nedeniyle Opere edilmiş, Radyoterapi ve Kemoterapi Almış Geriatrik Hastaların İnflamatuar Parametrelerinin ve Sağkalımlarının Değerlendirilmesi Ulkun Unlu Unsal, Murtaza Parvizi
SS-150 Posterior İnterhemisferik Yaklaşım ve Klinik Tecrübemiz Semih Fidan, Barış Kaval, Mehmet Öztürk, feride bulgur, Eyüp Varol, Bülent Timur Demirgil, abuzer gungor
SS-151 Kraniofaringioma Vakalarında Radyolojinin Yol Göstericiliği: Kistik Ve Solid Komponent Ayırımı Naci Emre Akşehirli, Veyselkarani İpek, Banu Karaalioğlu, Muhammet Arif Arif Özbek, Nejat Akalan
SS-152 Endoskopik Endonazal Hipofiz Cerrahisinde Postoperatif BOS Kaçağını Predikte Eden Faktörler: Tümör Hacminin Rolü Nuri Eralp Çetinalp, Özgür Tarkan, Gamze Akkuş, Kerem Mazhar Özsoy, Doğu Cihan Yıldırım, Gülşah Seydaoğlu, Kadir Oktay, Tahsin Erman
SS-153 Hipofiz Adenomlarinda Transsfenoidal Mikrocerrahi ve Endoskopik Cerrahinin Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması ULAS CIKLA, Ali Özcan Binatlı, AYDOĞAN TEKİN
SS-154 Uyanık Kranyotomi Sonuçlarımız Serhat Güzel, Hakan Yakupoğlu, Çağhan Tönge
SS-155 Spinal Tümörlerde Minimal İnvaziv Spinal Cerrahi Derya Karatas, ÖMER RUŞEN Koyuncu
15.30-16.30 Sözlü Bildiri Oturumu 16
Diğer
Oturum Başkanları: Murat Kiraz, Oktay Gürcan
SS-156 Exoscope'un beyin cerrahisinde kullanımı ARDA TOPÇU, Fatma Topaloğlu, Tayfun Hakan, Erhan Çelikoğu, Murat Sakir Ekşi̇
SS-157 Yıldız Yalçınlar – Türk Nöroşirürji Tarihinin İnannası Selin Bozdag, Hasan Kamil Sucu, Şilan Yıldırım
SS-158 SRS Uygulanan Vertebra Metastazlarında Lokal Kontrol ve De Novo Vertebra Fraktür Riskini Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Deneyimi Rashad Rzazade, Menekşe Turna
SS-159 Spinal infeksiyonlarda VAC uygulaması Eren Kocakaplan, Onur Boloğur, Gülşen Özgenç, Tuğrul Şensoy, Cafer Ak, Alper Tabanlı, Alaattin Yurt
SS-160 Transnazal Sfenopalatin Ganglion Blokajının, Spontan Subaraknoid Kanamaya Bağlı Akut Baş Ağrısı Tedavisinde Etkinliği İdris Şevki Köken, Mert Nazik
SS-161 Kanser tedavisinde etkili olabilecek yeni nükleozit olmayan dna metiltransferaz 1 aday inhibitörlerinin yapı tabanlı sanal tarama yöntemiyle belirlenmesi Mine İsaoğlu, Serdar Durdağı
SS-162 Nöroşirurji Uzmanlık Eğitiminde Çalışma Saati Düzenlemelerinin Ventriküler Kateterizasyon Başarı Oranlarına Etkisi Bilal Bahadır Akbulut, Özde Şenol, Nevhis Akıntürk, Erkin Ozgiray
SS-163 Hidrosefalide Endoskopik Yöntemler: 10 Yıllık Klinik Deneyimimiz Özde Şenol, Elif Bolat, Tuncer Turhan, Kadri Emre Çalışkan
SS-164 Zoledronik Asit, glioblastoma hücrelerinde EZH2, DNMT1 ve DNMT3B'yi aşağı regüle eder Erkin Özgiray, Leila Sabour Takanlou, Maryam Sabour Takanlou, Çiğir Biray Avci
SS-165 Gazi Tıp Fakültesi Gammaknife Ünitesi'nde rekürren Trigeminal Nevralji olgularına multipl sayıda uygulanan gammaknife radyocerrahi tedavisinin sonuçları Öykü Öztürk, Pelin Kuzucu, Yelzhas Galymov, Gökhan Kurt, Alp Özgün Börcek, Ömer Hakan Emmez, Mesut Emre Yaman
16.30-17.30 Sözlü Bildiri Oturumu 17
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Oturum Başkanları: Alparslan Kırık, Abdurrahman Aycan
SS-166 Bel Ağrısında Sakroiliak Enjeksiyonun Medikal Tedavi ile Karşılaştırılması GÖKHAN PERÇİNOĞLU, Ece Uysal
SS-167 Rejyonel İntravenöz Anestezi Tekniği Kullanılarak Kübital Tünel Sendromu Cerrahisi Yapılan Tek Bir Merkezin Deneyimi Ali Güler
SS-168 Osteoporotik omurga kırıkları minimal invazif girişimler ve komplikasyonları Aykut Akpınar
SS-169 Servikal Fiksasyonda C1 Vertebra Asimilasyonu Luay Şerifoğlu, Selçuk Özdoğan, Aybike Demirci, Furkan Avcı, Reha Can Köylü
SS-170 Preoperatif planlama ile perkütan vertebroplasti tekniğinde radyasyon maruziyetinin azaltılması Hüseyin Doğu, Ali Osman Mucuoglu
SS-171 Perkütan pedikül vida fiksasyon ve kifoplasti sonuçlarımız Semih Bal, Musa Sezer, İnan Uzunoğlu
SS-172 Opere Edilen Tip-1 Malformasyonlu Hastaların Değerlendirilmesi Alper Tabanli, Mehmet Akif Ercan
SS-173 Kliniğimizde Opere Edilen Servikal Disk Hastalarının Literatür Eşliğinde Değerlendirilmesi Özkan Arabacı
SS-174 Spinal Enfeksiyonlar MERİH CAN YILMAZ
SS-175 Osteoprotik vertebra kırığı olan 204 olguda tek taraflı vertebroplasti sonuçlarının analizi Mehmet Meral, Merdan Orunoğlu, Erhan Biçer, Eser Berkyürek, Rahmi Kemal Koç
11.30-12.00 Deltamed Logo CUSA Clarity
12.00-12.30
08.00-08.30 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Oktay Gürcan, Erkut Baha Bulduk
  Kraniyoplasti
Konuşmacılar: Mete Zeynal, Alper Türkkan, Oğuz Altunyuva
08.30-09.00 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Çağlar Temiz, Halil Olgun Peker
  Kraniyal BOS fistülü nedenleri yönetimi
Konuşmacılar: Ozan Haşimoğlu, Atakan Emengen, Çağlar Türk
09.00-09.30 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Ali Börekçi, Boran Urfalı
  Kavernomlara yaklaşımda son 10 yılın meta-analizi
Konuşmacılar: Ziya Çetiner, Serdar Çevik, Handan Nurhat
09.30-10.00 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Hamit Aytar, Serkan Civlan
  Kronik subdural hematom
Konuşmacılar: Yağız Emre Sayacı, Celil Gökçek, Tolga Akbıyık
10.00-10.30 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Osman Akçakaya, Göktuğ Akyoldaş
  Görmenin fonksiyonel anatomisi
Konuşmacılar: İlhan Aydın, Yücel Doğruel, Levent Aydın
10.30-11.00 Kahve Arası (Sergi Alanı)
11.00-11.30 Sözlü Bildiri Oturumu 25
Nöroanatomi
Oturum Başkanları: Ali Karadağ, Serhat Baydın
SS-241 C2 Vertebral Arter Oluk varyasyonlarının Anatomik Tiplendirilmesi Dilek Arslan, Mehmet Asım Özer, Figen Gövsa, Ömer Kitiş
SS-242 Alt Klivus ve Juguler Foramen’e Erişimde Retrosigmoid, Far Lateral Transkondüler-Transtüberküler ve Ekstrem Lateral Transjuguler Yaklaşımların Kadavra Diseksiyonları ile Karşılaştırılması Tufan Agah Kartum, Levent Aydin, Necmettin Tanriover
SS-243 Fasiyal Sinirin Farklı Segmentlerinin Dekompresyonunun Kadavra Diseksiyonları ile İncelenmesi Levent Aydin, Tufan Agah Kartum, Necmettin Tanriover
SS-244 Serebellopontin Köşenin İntrinsik Mikrocerrahi Anatomisi: İntrinsik Serebellopontin Köşe Lezyonları İçin Güvenli Cerrahi Giriş Bölgelerinin İncelenmesi Tayfun Şahin, Feyza Karagöz Güzey, Necmettin Tanrıöver
SS-245 3 boyutlu modeller ve artırılmış gerçeklik küpü ile interaktif mikrocerrahi anatomi eğitimi Muhammet Enes Gurses, Giancarlo Mignucci Jiménez, Nicolas Gonzalez Romo, Sahin Hanalioglu, Yuan Xu, Michael T. Lawton, Mark C. Preul
11.30-12.00 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Ceren Kızmazoğlu, Ali Erhan Kayalar
  Meningiomlarda son 10 yılın metaanalizi
Konuşmacılar: Dilan Özaydın, Bilal Ertuğrul, Buruç Erkan
12.00-12.30 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Serdar Ercan, Baran Bozkurt
  Konuşmanın fonksiyonel anatomisi
Konuşmacılar: Süreyya Toklu, Veysel Kıyak, Betül Yaman
08.00-08.30 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Necati Kaplan, Soner Çivi
  Spinal kordun kistik lezyonları
Konuşmacılar: Burak Gezer, Tarık Akman, Mehmet Kürşat Karadağ
08.30-09.00 PANEL
Oturum Başkanları: Cahit Kural, Faruk Tonga
  Tuzak nöropatiler
Konuşmacılar: Halil Olgun Peker, Alparslan Kırık, Melih Üçer
09.00-09.30 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Hikmet Süslü, Abdurrahman Çetin
  Olgularla üst servikal travmalara yaklaşım
Konuşmacılar: Osman Fikret Sönmez, İlhan Yılmaz, Mehmet Yiğit Akgün
09.30-10.00 PANEL
Oturum Başkanları: Hamit Selim Karabekir, Barış Özöner
  Olgularla torakolomber travmalar
Konuşmacılar: Ahmet Eroğlu, Şakir Ekşi, Murat Kiraz
10.00-10.30 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Mustafa Kemal Hamamcıoğlu, Ahmet Dağtekin
  Olgularla metastatik spinal tümörlere yaklaşım
Konuşmacılar: Şahin Kenan Deniz, Fırat Demir, Barış Albuz
10.30-11.00 Kahve Arası (Sergi Alanı)
11.00-11.30 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: İlker Solmaz, Ş. Cem Yücetaş
  Olgularla torakolamber stabilizasyon revizyon cerrahisi
Konuşmacılar: Burcu Kahraman Özlü, Elif Akpınar, Aydın Baydar
11.30-12.00 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Çağlar Temiz, Serhat Pusat
  Alt ekstremite tuzak nöropatileri
Konuşmacılar: Mehmet İlker Özer, Buse Sarıgül, Süleyman Akkaya
12.00-12.30 Sözlü Bildiri Oturumu 26
Diğer
Oturum Başkanları: Şakir Ekşi, Çağlar Temiz
SS-246 Ventriküloatrial şant olgularının retrospektif olarak incelenmesi: tek merkez 26 vakalık seri Özcan Sönmez, Burhaneddin Şahin, Mehmet Zahit Öz, Mustafa Sakar, Adnan Dağçınar
SS-247 Türkiye’de Rhinocladiella mackenziei beyin absesinin ilk vakasi: Vaka sunumu ve literatür taramasi CAFER IKBAL GULSEVER, İlvana Çaklovica Küçükkaya, İlyas Dolaş, Gonca Erköse Genç, Mert Ahmet Kuşkucu, Pulat Akın Sabancı, Zayre Erturan
SS-248 Nöroşirurji ve Yeşilçam Tuğba Moralı Güler, Semra Işık, Hikmet Demirkol, Erdem Türkoğlu, Gökmen Kahiloğulları
SS-249 Lomber Bölge Operasyonu Sonrası Cerrahi Saha Enfeksiyonlarında Hiperbarik Oksijen Tedavisi(HBO):Vaka Takiplerimiz Onur Boloğur
SS-250 Moyamoya Hastalığı: EDAMS Protokolü Uygulanan Hastalarda Anjiografik ve Klinik Sonuçlar Emre Durdağ, Baran Babayiğit, Mustafa Mazıcan, Soner Çivi, Çağatay Andiç, Halil İbrahim Süner, Özgür Kardeş, Kadir Tufan
SS-251 Anevrizmatik subaraknoid kanama hastalarında tiyol/disülfid, total oksidan seviyesi, total antioksidan seviyesi ve nitrik oksid düxeylerinin beyin omurilik sıvısında ve kanda karşılaştırılması; prospektif, kontrollü çalışma Nebi Taş, Abidin Murat Geyik, Necati Üçler, Berna Kaya Ugur, Abdullah Tuncay Demiryürek, Ahmet Saracaloğlu
08.00-08.30 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Tevfik Yılmaz, Boran Urfalı
  Olgularla beyin metastazlarına yaklaşım
Konuşmacılar: TBA, Ali Ekrem Adıyaman, Serdar Onur Aydın
08.30-09.00 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Ersin Hacıyakupoğlu, Emrah Keskin
  Kanamamış serebral anevrizmalara yaklaşımda son 10 yılın meta-analizi
Konuşmacılar: Sait Kayhan, Ebubekir Akpınar, Eyüp Varol
09.00-09.30 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Tevfik Yılmaz, Mazhar Özsoy
  İntraserebral hematomlar
Konuşmacılar: Büşra Erdem, Samet Dinç, Ömer Selçuk Şahin
09.30-10.00 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Halil Ulutabanca, Efe Güner
  Tıbbi görüntülemede yapay zeka uygulamaları
Konuşmacılar: Bilgehan Potoğlu, Onur Öztürk, Mehmetzeki Yıldız
10.00-10.30 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Mehmet Ali Ekici, İlker Alaca
  Pilositik astrositomlarda son 10 yılın meta-analizleri
Konuşmacılar: Mehmet Emre Yıldırım, İbrahim Başar, Elif Başaran Gündoğdu
10.30-11.00 Kahve Arası (Sergi Alanı)
11.00-11.30 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Şevki Serhat Baydın, Fatih Aydemir
  Klivus tümörlerine yaklaşım
Konuşmacılar: Müge Dolgun, Ozan Durmaz, Tolga Türkmen
11.30-12.00  
12.00-12.30 Sözlü Bildiri Oturumu 27
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Oturum Başkanları: Soner Çivi, Özgür Öcal
SS-252 Paraspinal Kasların Klinik Öneminin Değerlendirilmesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanlarının Perspektifi Murat Şakir Ekşi, Gürkan Berikol, Ali Borekci, Arif Topal, Tayfun Hakan, Erhan Çelikoğlu, EMEL ECE ÖZCAN-EKŞİ
SS-253 Spinal Stabilizasyon Cerrahi Sonrası Gelişen Derin Doku Enfeksiyonun Greft Türlerine Göre Değerlendirilmesi Ufuk Temtek, Muhammet Elveren, CANER FAHRETTİN KARA, Hakan Hadi Kadıoğlu
SS-254 Posterior Lomber Stabilizasyon Uygulanan Spondilolistezis Hastalarında Ciltaltı Yağ Doku Kalınlığının Komşu Segment Hastalığına Etkisi Melihcan Savaşcı, İbrahim Taha Albas, Uzay Erdoğan
SS-255 2021-2023 Tarihleri Arasında Perkütan Balon Kifoplasti Yapılan15 Hastanın Klinik Olarak Retrospektif Değerlendirilmesi Cengiz Müçek, Abdurrahman Çetin
SS-256 İntradiskal Ozon Tedavisi Uyguladığımız 70 Hastanın 6 aylık Takip ve Tedavi Sonuçları BENAN BAYSOY, Osman Boyali̇, Furkan Di̇ren, Erdi̇nç Ci̇velek, Serdar Kabataş
SS-257 Pür Arteriyel Malformasyonlar: Tanı ve Cerrahi Tedavi Koral Erdoğan, Mahmut Özden, Melih Bozkurt
08.00-08.30 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Sait Öztürk, Nihat Berkay Köksoy
  Kraniyofasiyel ağrı sendromları
Konuşmacılar: Eyüp Bayatlı, Murat Atar, Murat Büyüktepe
08.30-09.00 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Emre Durdağ, Mehmet Tönge
  Nöropatik ağrı
Konuşmacılar: Selin Bozdağ, Özgür Özateş, Orkhan Mammadkhanlı
09.00-09.30 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Soner Şahin, Hakan Yılmaz
  Chiari malformasyonunda tedavi seçenekleri
Konuşmacılar: Alper Tabanlı, Taner Engin, Veli Çıtışlı
09.30-10.00 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Hüseyin Berk Benek, Zühtü Özbek
  Olgularla servikal spondilotik miyelopati
Konuşmacılar: Güven Gürsoy, Hakan Millet, Ayça Şahin, Yunus Kaçar
10.00-10.30 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Gökmen Kahiloğulları, Orhan Kalemci
  Ependimomalarda son 10 yılın meta analizleri
Konuşmacılar: Tuğba Moralı Güler, Emre Çalışkan, Koray Ur
10.30-11.00 Kahve Arası (Sergi Alanı)
11.00-11.30 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: Emrah Egemen, Özgür Öcal
  Lumboperitoneal şant komplikasyonları
Konuşmacılar: Merih Can Yılmaz, Betül Yaman, Burak Bahadır
11.30-12.00 GENÇLER TARTIŞIYOR
Oturum Başkanları: İdris Sertbaş, Özgür İsmailoğlu
  Spinal enfeksiyonlar
Konuşmacılar: Densel Araç, Serkan Civlan, İlçim Ermutlu
12.00-12.30 Sözlü Bildiri Oturumu 28
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Oturum Başkanları: Bülent Bozyiğit, Ali Fatih Ramazanoğlu
SS-258 Enoksaparin tedavisi altında iskemik kalp hastalığı ve lomber dar kanal hastalığı olan hastalarının yara yeri sorunlarının değerlendirilmesi Necati Ucler, Abidin Murat Geyik, Ali Nehir, Ali Atadağ, Taşkın Uğur Kaplan, Mohammed Alomar, Mehmet Faris Kaplan, Mustafa ÖZASLAN, Hasan Kuzu, Hüsamettin İsmail, Berna Kaya Uğur
SS-259 Dejeneratif Lomber Hastalıkla Obezite İlişkisi Ozan AYDOGDU, Arsal Acarbaş, Veli Çıtışlı, Gönül Güvenç
SS-260 Clinical and Radiological Evaluation of Efficacy in Patients with Anterior Cervical Discectomy: 57 Cases Emir Kaan İzci, Fatih Keskin
SS-261 Peroneal Sinir Tuzaklanması Nedeniyle Opere Edilen Hastaların Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi EMRAH KESKİN
SS-262 Cerrahi Tedavi Uygulanan Brucella Spondilodiskitli Hastaların Sonuçları İsmail Kaya, İlker Deniz Cingöz
SS-263 Faktör 7 eksikliği tespit edilen kanamış kavernom olgusu Nurullah Kösmene, Tayyar Kızıl, Bahriye Payzın, Ayşe Karataş Demirciler
10.00-11.00 Sözlü Bildiri Oturumu 21
Diğer
Oturum Başkanları: Ramazan Paşahan, Ali Karadağ
SS-201 Sphenoid kanadın içten drillenmesi;ekartasyonu ve kanamayı azaltan yeni bir cerrahi teknik Mehmet ÖZTÜRK, Semi̇h FİDAN, Barış KAVAL, Feri̇de BULGUR, Abuzer GÜNGÖR
SS-202 Covid-19 pandemisi sırasında ve sonrasında sağlıklı bireylerde gözlenen beklenmedik şiddetli intrakranyal kanamalar Unexpected Severe intracranial hemorrhages after the Covid-19 pandemic in healthy individuals: A observational study Salih Buğra Yılmaz, Cem Demirel, Vaner Köksal
SS-203 NPH Hastalarında Şant Sonrası Korpus Kallosum Kalınlığının Değişiminin İncelenmesi Mustafa Umut Etli, Furkan Avcı, Ali Zinnar Kaya, ALİ FATİH Ramazanoğlu
SS-204 Kliniğimizde Endoskopik Endonazal Transsfenoidal Yaklaşımla Opere Edilen Nonfonksiyonel Hipofiz Adenom Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Fatih Karataş, Büşra Gül, Muhammed Erkam Yüksek, Muhammed Şamil Sağlam, Mehmet Kenan, Mehmet Fatih Erdi
SS-205 Yarı Oturur Pozisyonda Cerrahi Yapılan Hastalarda Klinik Deneyİmimiz Bariş Altun, İbrahim Başar, Tevfik Yılmaz, Aziz Çevik
SS-206 Teknik Not: Orta Hat Suboksipital Osteoplastik Kraniotomi Neslihan Çavuşoğlu, Abuzer Güngör
SS-207 Nöroşirürji Asistanlarının ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Nöroşirürji Uzmanlığı Tercihleri Burak Eren, Feyza Karagöz Güzey, İlker Güleç, Nuri Serdar Baş, Azmi Tufan, Tayfun Şahin, Ceyda Akyüz
SS-208 Burr Hole'süz Kraniotomi; Teknik Not ve İllüstratif Vakalar Feride Bulgur, Semih Fidan, neslihan cavusoglu, Barış Kaval, Abuzer Güngör
SS-209 Kraniofarenjiomalarda Geniş Endoskopik Endonazal Yaklaşım Koral Erdoğan, Mahmut Özden, Melih Bozkurt
SS-210 Dinamik Lateral Semi-Sitting Pozisyon:Supracerebellar Yaklaşım İçin Yeni Bir Pozisyon ve Vaka Serimiz Yunus Emre Durmuş, Barış Kaval, Bülent Timur Demirgil, Muhammet Enes Gürses, Elif Gökalp, abuzer gungor, Pablo Gonzalez Lopez, Aaron Cohen Gadol, Semih Fidan, Abuzer Güngör
11.00-12.00 Sözlü Bildiri Oturumu 23
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Oturum Başkanları: Emrah Keskin, Zeki Serdar Ataizi
SS-221 Spinal Disrafizme Eşlik Eden Spinal Dural Arteriyovenöz Fistül: Olgu Sunumu Erkin Özgiray, Nevhis Akıntürk, Cihat Karagöz, Celal Çınar, Saffet Mutluer
SS-222 Bacaklarda ilerleyici güçsüzlük ile ortaya çıkan konus medullaris düzeyinde Tip 4 Perimedüller Arteryo-Venöz Fistül:Olgu Sunumu Erkin Özgiray, Nevhis Akıntürk, Salih Dumrul, Bilal Bahadır Akbulut, Celal Çınar
SS-223 Tip 2 odontoid fraktürü sebebi ile anterior odontoid vida fiksasyonu uygulanan olguların klinik sonuçlarının değerlendirilmesi İlhan Yılmaz, Serdar Durmaz
SS-224 Dejeneratif Spinal Hastalık Ön Tanılı Hastalarda İnsidental Lomber Spinal Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları Tuğba Moralı Güler, Ömer Faruk Ünal, Semra Işık
SS-225 Lomber Stenoz Olgularında Nöral Kanal Çapının Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi Densel Araç
SS-226 Lomber Spinal Kanal Darlığı Olan Geriatrik Hastalarda Dekompresyon ve Posterolateral Füzyon Cerrahisi Sonrası Ağrı ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Ahmet Eroğlu, Kübra Avcıoğlu, Ökkeş Celil Gökçek, Mehmet Sapancı, Cem Atabey
SS-227 Mo-fi-disc skorlama sistemi bel ağrısı olan ve olmayan bireyleri ayırt etmede kullanışlı bir araç Murat Şakir Ekşi, Gürkan Berikol, Ali Borekci, Arif Topal, Tayfun Hakan, Erhan Çelikoğlu, EMEL ECE ÖZCAN-EKŞİ
SS-228 Ziller Kimin İçin Çalıyor?: Bel Ağrısı Olan ve Olmayan Yaş ve Cinsiyet Eşleşmiş Bireylerin Enflamatuvar İşaretçilerinin Kesitsel Analizi Murat Şakir Ekşi, Gürkan Berikol, Ali Borekci, Arif Topal, Tayfun Hakan, Erhan Çelikoğlu, EMEL ECE ÖZCAN-EKŞİ
SS-229 Üç Farklı Lomber Transpediküler Dinamik Stabilizasyon Sisteminin Disk Dejenerasyonu Ve Rejenerasyonu Üzerine Etkilerinin Klinik Ve Radyolojik Analizi Mehmet Kürşat Karadağ, Mehmet Yigit Akgun, Ahmet Tulgar Başak, Özkan Ateş, Mehmet Ali Tepebaşılı, Caner Günerbüyük, Tunç Öktenoğlu, Mehdi Sasani, Ali Fahir Özer
SS-230 Sinir Basısı Olan Dejeneratif Spondilolistezis Olgularında Parsiyel Pedikülektomi ile Foraminoplasti Mehmet Yigit Akgun, Süreyya Toklu, Caner Günerbüyük, Özkan Ateş, Ahmet Levent Aydın, Oguz Baran, Tunç Öktenoğlu, Mehdi Sasani, Ali Fahir Özer/em>
12.00-12.30 Sözlü Bildiri Oturumu 29
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Oturum Başkanları: Ercan Bal, Necati Kaplan
SS-264 Unilateral biportal endoskopik lomber diskektomi: Tek merkez tecrübesi Mehmet Ozan Durmaz, Cahit Kural, Ali Kaplan, Mustafa Tufan Pehlivan, Mehmet Can Ezgü
SS-265 Lomber Spinal Dar Kanalın Cerrahi Tedavisinde Unilateral Yaklaşımla Bilateral Dekompresyon:Vaka Serisi Tahsin Atmaca, EFECAN ERISKEN, İsmail Ertan Sevin, Selin Bozdağ, Hasan Kamil Sucu
SS-266 Ekstrüde Lomber Disk Hernisine Bağlı Radiküler Ağrı Tedavisinde Transforaminal Epidural Steroid Enjeksiyonunun Optimal Zamanlaması ve Sonuçları Utku Adilay, Ahmet Özdemir
SS-267 Travmatik Spinal Yaralanmalarda Duramaterin Açılması Şahin Kırmızıgöz, Aykut Sezer
SS-268 Gerçek transforaminal anterior epidural enjeksiyon: Yeni teknik Sedat Dalbayrak, Mesut Yılmaz, Ahmet Öğrenci, Buse Sarıgül, Orkun Koban, Mazhar Mammadov
SS-269 Endoskopik Hipofiz Adenomu Cerrahisinde Komplikasyonların ve Plansız Yeniden Yatışların Nedenleri; Tek Merkezli Çalışmanın Erken Sonuçları Serdar Onur AYDIN, Hasan Özdemir, Hüseyin Sarıkaya, Zekeriya Gedikli
08.00-09.00 Sözlü Bildiri Oturumu 19
Pediatrik Nöroşirürji
Oturum Başkanları: Ali Börekçi, İlhan Yılmaz
SS-181 Çocukluk Çağı Yüksek Dereceli Glial Tümörlerde Sağkalım:21 Vaka Eşliğinde Literatür Sonuçları Karşılaştırması Uğur Fidan, Naci Emre Akşehirli, Yağız Denizci, Muhammet Arif Özbek, Ahmet Çetinkal, Nejat Akalan
SS-182 Kalvaryal Genişletme Yapılan Kranioserebral Uyumsuzluk Olgularında Etiolojik Faktörler Ve Sonuçlar Elif Ezgi Çenberlitaş, Elif Bolat, Tuncer Turhan
SS-183 Ventriküloperitoneal şant revizyonu yapılan pediatrik hastaların sonuçlarının incelenmesi: retrospektif, tek merkezli çalışma Özcan Sönmez, Gökçe Yılmaz, Mustafa Sakar, Adnan Dağçınar
SS-184 Pediatrik supratentoryau hemisferik tümörlerinin retrospektif incelenmesi: tek merkez verileri Özcan Sönmez, Bahadır Topal, Mustafa Sakar, Adnan Dağçınar
SS-185 Pediatrik skalp ve kafatası tümörlerinin retrospektif analizi Oguz Altunyuva, Mevlüt Özgür Taşkapılıoğlu
SS-186 Pediatrik Pseudotümör Serebri Hastalarında Lomber Drenaj Uygulaması Alper Akkaş, Bahattin Tanrıkulu, Memet Özek
SS-187 Ventriküloperitoneal Şant Enfeksiyonları Açısından Klinik Deneyimlerimiz Barış Erdoğan, Yasin BÖCÜ
SS-188 Endovasküler Embolizasyon ile Tedavi Edilen Galen Veni Anevrizmal Malformasyonu Olan Olgularda Hidrosefali Yönetimi: Olgu Serisi Duran Şahin, Cafer İkbal Gülsever, Sefa Öztürk, Veysel Örnek, Duygu Dölen, Tuğrul Cem Ünal, İlyas Dolaş, Pulat Akın Sabancı, Aydın Aydoseli, Yavuz Aras, Altay Sencer
SS-189 Sadece Egzoskop Kullanılmasıyla İntrakranyel Anevrizma Kliplenmesi: Ülkemizde gerçekleştirilen ilk olgunun sunumu Erkin Özgiray, Nevhis Akıntürk, Anıl Erol, Elif Ezgi Çenberlitaş, Celal Çınar
SS-190 Spinal Epidural Kord Basısının Eşlik Ettiği Arterio-Venöz Fistül’ün Nöroendovasküler Woven Endo Bridge (WEB) Yöntemi ile Tedavisi Tekniği Mehmet Özgür Özateş, Mustafa Özkan, Oktay Algın, Gıyas Ayberk, Atilla Kazancı, Ahmet Gürhan Gürçay, Oktay Gürcan
09.00-10.00 Sözlü Bildiri Oturumu 20
Diğer
Oturum Başkanları: Mustafa Karademir, Ali Erhan Kayalar
SS-191 Dirençli Psikiyatrik Hastalıkların Tedavisinde Psikoşirurjinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Mehmet Beşir Sürme, Mehmet Enver Analan, Mehmet Erkan Üstün
SS-192 Tek Hekimli İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Nöroşirurji Hizmetinin ve Nöroşirurji Uzmanının Rolünün Değerlendirilmesi Mustafa Umut Etli
SS-193 CHAT-GPT Nöroşirürjiİ Eğitiminde Kullanılabilir Mi? Umut Tan Sevgi, Mustafa Şahin, Muhammed Emin Aksu, Osman Fikret Sönmez, abuzer gungor
SS-194 MEG3 Geni Susturulmasının Gliomalarda Anti-kanser Aktivite ve İlaç Dirençliliğine Etkisi Zehra Değirmenci, Önder Ertem, Türker Kılıç, Timuçin Avşar
SS-195 IDH1 mutasyonu, mTOR sinyal yolunu aktive eder, hücre çoğalmasını ve glioma hücrelerinde invazyonu destekler Muhammed Deniz Oksal, Türker Kılıç, Timuçin Avşar
SS-196 Normal Basınçlı Hidrosefalide Ventriküler-İntrakranial Volüm Değişiklikleri Halil Can Küçükyildiz, Eren Kıymaz, Aydın Talat Baydar, Muhammed Çağrı Görgeç, Ünal Özüm
SS-197 Şant Revizyonlarında Postoperatif Hemorajinin Önlenmesinde Kılavuz Telin Kullanılması Kübra Ocak, Ece Uysal, Mehmet Alpay Çal
SS-198 Ventriküloperitoneal Şant-Jejunum Fistülizasyonu: Nadir Batın İçi Komplikasyon Olgu Sunumu Ali İmran Özmarasalı, Pinar Eser, Ozgen Isik, Ahmet Bekar
SS-199 Cep telefonu kullanımı ile hipokampus volümü-ilişkisine değişimin etkisinin incelenmesi retrospektif çalışma Abdurrahim Taş, Leyla Turgut Çoban, Abdurrahman Aycan, Harun Arslan
SS-200 İdiyopatik Normal Basınçlı Hidrosefali hastalarında tedavinin yaşam kalitesine etkisi Amin Charehsaz, Bilal Kutalmis Gunduz, Sahin Hanalioglu, Gül Yalçın Çakmaklı, Rahşan Göçmen, Ilkay Isikay
10.00-11.00 Sözlü Bildiri Oturumu 22
Nöroonkolojik Cerrahi
Oturum Başkanları: Oktay Gürcan, Emrah Çeltikçi
SS-211 2 Yıllık Klinik Serimizdeki Kraniyal Meningiomların Histopatolojik Özellikleri Fatma Betül Saylak, Mehmet Özgür Özateş, Oktay Gürcan, Atilla Kazancı, Gıyas Ayberk
SS-212 Hipofiz Adenomlarında Farklı Cerrahi Yöntemlerin Karşılaştırılması ve Güncel Tek Merkez Tecrübeleri Burak Bahadır, Mustafa Özkan, Funda Kocaay, Ömer Faruk Türkoğlu
SS-213 Glial tümör cerrahisinde beyin plastisitesinin rolü; uyanık kraniotomi ile kitle eksizyonu yapılan 3 vakalık seri Ayşe Gül Özer, Muhammed Yakup Altuğ, Şahin Hanalioğlu, Ahmet İlkay Işıkay, Burçak Bilginer
SS-214 Akromegali Hastalarında Endokopik Enodnazal Cerrahi Sonrası Remisyonun Erken Belirteçleri Nuri Eralp Çetinalp, Gamze Akkuş, Gülşah Seydaoğlu, Kerem Mazhar Özsoy, Mevlana Akbaba, Okay Baykara, Kadir Oktay, Tahsin Erman
SS-215 Dev Menengiomlar ve Klinik Tecrübemiz Yücel Doğruel, ALEYNA GÖKÇEN ŞAHİN, Semih Fidan, Eyüp Varol, Fatma Balcı, Bülent Timur Demirgil, abuzer gungor
SS-216 COVID-19 Pandemi Sürecinde Üniversite Hastanesinde Çevrim içi Multidisipliner Nöroonkoloji Konsey Olgularının Değerlendirilmesi ve Sonuçları Erkin Özgiray, Nevhis Akıntürk, Özde Şenol Akbulut, Serra Kamer, Yeşim Ertan, Taner Akalın, Ömer Kitiş, Hüseyin Biçeroğlu, Sedat Çağlı, Taşkın Yurtseven
SS-217 Bir Eğitim Araştırma Hastanesinin Üçüncü Ventrikül Kolloid Kistlerinde Cerrahi Tecrübesi Özgür Öcal, Denizhan Divanlioglu, ali güler, AHMET EREN SEÇEN, Zeynep Dağlar, Kaan Aygün, Deniz Belen
SS-218 Multiple Menengiom'lu hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi Bilal Ertuğrul, Akın Aytekin, Metin Kaplan, Ahmet Cemil Ergün
SS-219 Kordomayı Taklit Eden Klival Plazmositoma Olgusu, Vaka Takdimi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Erhan ŞİMŞEK, Huseyin Biceroglu
SS-220 40 Adet Metastaz Olgusunda Postoperatif Hastaların Klinik,Tedavi Süreci ve Yaşam Süresi Burak Bahadır, Mehmet Özgür Özateş, Recai Kulak, Yaşar Ünsal, Funda Kocaay, Ömer Faruk Türkoğlu
11.00-12.00 Sözlü Bildiri Oturumu 24
Nörotravma ve Yoğun Bakım
Oturum Başkanları: Murat Şakir Ekşi, Erdinç Özek
SS-231 Dekompresif kranyektomi sonrası kemik flebinin sterilizasyon yapılmadan kryoprezervasyonu: 2 senelik takip Buse Sarıgül, Özge Selahi, Ahmet Öğrenci, Sedat Dalbayrak
SS-232 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezli Kaotik Deprem: Bir beyin cerrahının doğal afetin merkezindeki ilk günü Mustafa Eren Yüncü, Berra Bilgin, Ali Karadağ, Mehmet Seçer
SS-233 Kahramanmaraş depremleri sonrası Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde opere edilen hastaların retrospeektif analizi Barış ERDOĞAN, Atakan Besnek, Ümit Zeydoğlu, İskender Samet Daltaban, Gülce GEL
SS-234 Hafif Kafa Travmalı Olgularda Bilgisayarlı Tomografi Kanama Bulguları ve Nötrofil Lenfosit Oranı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Ezgi Akar, Evren Duran, Selin Tural Emon, Arif Tarkan Çalışaneller
SS-235 2023 Maraş Depremi Tek Merkez Deneyimi: Nasıl Bir Organizasyon Yaptık, Hastalarımızın Sonuçlar Nelerdir? Emre Durdağ, Soner Çivi, Halil İbrahim Süner, Sibel Çatalca, Özlem Özkan Kuşçu, Hasan Yeşilağaç, Engin Onan, Çiğdem Yalçın, Hamit Bora Tüleylioğlu, Baran Babayiğit, Revaha Yıldırım, Dulat Baitileuov, Özgür Kardeş, Meriç Yavuz Çolak, Kadir Tufan, Cem Yılmaz
SS-236 Geç Dönem Ortaya Çıkan Diffüz Aksonal Yaralanma Murat Baloğlu
SS-237 Endoskopik Kronik Subdural Hematom Boşaltılması ve Klinik Deneyimlerimiz Murat Baloğlu
SS-238 Supratentoryal Akut Epidural Hematomu Olan Hastalarda Cerrahi Tedavi Kararını Verebilmede Öngörücü Belirteçler: Bir Klinik Çalışma Ahmet Melih Erdoğan, Mustafa İlker Karagedik, İbrahim Umud Bulut, Mohammed A.a. Tos, Özge Sevimoğlu, Ulaş Yüksel, Mustafa Öğden, Bülent Bakar
SS-239 Cushing Hastalarımızda Endoskopik Transsfenoidal Cerrahi Sonrası Remisyon degerlendirilmesi Mehmet Edip Akyol, Gülçin Bas, Semih Can Çetintaş, Ahmet Numan Demir, Pinar Kadıoğlu, Necmettin Tanrıöver
SS-240 Transsfenoidal Hipofiz Cerrahisi Sonrası Hiponatremi Mehmet Edip Akyol, Burak Tahmazoğlu, Tufan Agah Kartum, Serhat Uysal, Pinar Kadoglu, Necmettin Tanrıöver
12.00-12.30 Sözlü Bildiri Oturumu 30
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Oturum Başkanları: Oğuz Baran, Boran Urfalı
SS-270 Subaksiyel Servikal Omurga Fiksasyonunda Transfaset Vida ve Lateral Kitle Vidası Uygulamaları Mustafa Özkan, Yaşar Ünsal, Mehmet Özgür Özateş, Atilla Kazancı, Ahmet Gürhan Gürçay, Oktay Gürcan, Gıyas Ayberk
SS-271 Servikal Disk Hernisi Cerrahisi Olan; COVID-19 Geçiren Ve Geçirmeyen Hasta Gruplarında Ağrı, Özürlülük Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması Aydın Sinan Apaydın, Rüveyda Korkmazer
SS-272 Spinal Cerrahi Olgularında Sarkopeninin Değerlendirilmesi ve Cerrahi Sonuçlara Etkisi Emre Zorlu, Mert Korkmak, Önder Ertem, Rovşan Rustamov, Hüseyin Tunç, Deniz Konya
SS-273 Omurga MRI'larında Görülen Nöroşirürji Harici Patolojiler ve Klinik Önemi Adem Kurtuluş, Güven Kılıç
SS-274 Lomber disk hernisi cerrahisinde faset eklem medial dalının koterizasyonunun klinik sonuçlara etkisi Buse Sarıgül, Özge Selahi, Ahmet Öğrenci, Mazhar Mammadov, Sedat Dalbayrak;
SS-275 Spondilodiskit Tedavi Yönetimi AYKUT SEZER, Halit Şensoy
SS-276 Anterior Servikal Mikrodiskektomi ve Füzyon Ameliyatı Yapılan Hastalarda Eşlik Eden Omuz Patolojileri ile ilgili Deneyimlerimiz Mustafa Kaya