BİLİMSEL PROGRAM

09:00-09:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
  Nöroşirürji Hemşireleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Hülya BULUT
  Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel AVCI
09:30-10:00 Prof. Dr. Sevgi HATİPOĞLU Ödülü
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:00 KONFERANS 1
"Bizim Hemşirelerimiz, Bizim Geleceğimiz"
  Oturum Başkanı: Nurhan BAYRAKTAR
    Hülya BULUT
11:00-12:00 KONFERANS 2
"Afet ve Hemşirelik"
  Oturum Başkanı: Neriman AKYOLCU
  Afet Yönetimi ve Nöroşirürji Hemşireliği Emine İYİGÜN
  Afetler, Savunmasızlık ve Etik Rengin ACAROĞLU
12.00-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ / KONAKLAMA OTELLERİNDE
13:30-14:20 PANEL 1
"Nörovasküler Cerrahi ve Hemşirelik Bakımı"
  Oturum Başkanları: Emine İYİGÜN, Zahide TUNÇBİLEK
  Nörovasküler Cerrahi İsmail AKKOL
  Nörovasküler Cerrahide Kanıta Dayalı Hemşirelik Bakımı Türkan ÖZBAYIR
  Nörovasküler Cerrahide Hasta Bakımı Örneği-Vaka Sunumu Özen KARASU
14:20-15.10 PANEL 2
"Nöroonkolojide Multidisipliner Yaklaşım"
  Oturum Başkanları: Rengin ACAROĞLU, Gülay ALTUN UĞRAŞ
  Nöroonkolojide Hekimin Rolü Selçuk GÖÇMEN
  Nöroonkolojide Hemşirenin Rolü Esma GÜNDÜZ
  Nöroonkolojide Vaka Yönetimi Özlem TOPKAYA
15:10-15:40 KAHVE ARASI
15:40-16:30 PANEL 3
"Parkinson Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı- Ankara Üniversitesi"
  Oturum Başkanları: Nurhan BAYRAKTAR, Serpil YÜKSEL
  Parkinson Cerrahisi Efe GÜNER
  Parkinson Cerrahisi Sonrası Kanıta Dayalı Hemşirelik Bakımı Zahide TUNÇBİLEK
  Parkinson Cerrahisinde Hasta Örneği-Vaka Sunumu Gülcan KOZLUK
16:30-17.30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1
  Oturum Başkanları: Gülşah KÖSE, Gülcan KOZLUK
SS-01 Spinal Cerrahi Uygulanan Hastalarda Ağrı Algısının Ameliyat Sonrası Analjezik Tüketimi ve Ağrıya Etkisi Gülşah Köse, Keziban Şirin
SS-02 Nazogastrik tüp kaynaklı basınç yaralanmalarının önlenmesinde kanıt temelli deri bakimi ve hidrokolloid örtünün etkisi: Randomize kontrollü çalışma protokolü Maide Yeşilyurt, Serpil Yüksel, Alper Yosunkaya
SS-03 Yoğun Bakım Ünitesinde COVID-19 Tanısıyla Yatan Hastaların Yakınlarının Gereksinimlerinin Belirlenmesi Hasan Şeren, Gülay Altun Uğraş
SS-04 İntrakraniyal Kanama Cerrahisi Geçiren Hastaların Fonksiyonel Bağımsızlık Düzeyleri ve Depresif Belirtilerinin Yaşam Kalitesi İle İlişkisi Melike Karatağ Sevim, Zahide Tunçbilek
SS-05 Nöroşirürji Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Desifiti Olan Depremzede Hastalarının Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADÖ) ile Değerlendirilmesi Merve Solmaz
SS-06 Cerrahi Serviste Yatan Hastalar da Triflo Kullanımının Postoperatif Dönemde Oluşabilecek Pulmoner Komplikasyonları Azaltmadaki Etkisi Dilara Akyüz, Şenay Aksal
SS-07 Intratekal Baklofen Pompa Tedavisi Uygulanan Spastisiteli Hastaların Deneyimleri Naime Koçyiğit
SS-08 Subaraknoid kanama sonrası deliryum gelişen hastalarda yoğun bakım hemşirelik bakımı Behyettin Oduncu, Mert Can Girgin, Meryem Akgün, Merve Solmaz, Gözde Derin Ulaşan
SS-09 Ameliyathane Hemşireliği Gözünden Navigasyonlu Spinal Cerrahi Özkan Ateş, Mehmet Yiğit Akgün, Duygu Mizikoğlu, Melike Pehlivan
17:30-18:30 POSTER OTURUMU 1
  Oturum Başkanları: Sevilay ERDEN, Keziban ŞİRİN
PS-01 Osteoporotik Vertebra Kırıklarında Vertebra Güçlendirmesinin (Augmentasyon) Erken Dönemde Ağrı Kontrolündeki Etkinliği Buse Pelin Kırman, Mehmet Yiğit Akgün, Özkan Ateş
PS-02 Omurga cerrahisinde spinal drenler enfeksiyon oranlarını etkiler mi? Duygu Tekin, Serdar Kahraman, Selçuk Göçmen, Gökhan Acka
PS-03 Eksternal ventirküler drenaj katateri olan hastalarda enfeksiyon risk yönetimi ve hemşirelik bakımı Şeyma Çetinkaya, Bahar Han
PS-04 Nörolojik sorunlardan kaynaklı afazi gelişen hastalarda hemşirelik bakımı Şeyma Çetinkaya, Bahar Han
PS-05 İntrakraniyal apse cerrahisinde cerrahi hemşirelik: olgu sunumu Mehmet Tutar
PS-06 Kraniotomi açılışlarına göre hemşirelik hazırlık süreçlerinin karşılaştırılması Yasemin İnan
PS-07 Hibrit ameliyathane düzeninde yapılan endoskopik beyin cerrahi vakaları ve hemşirenin rolü Süheyla Yavuzer, Mustafa Taşcı, Özlem Topkaya, Esma Gündüz, Gökhan Acka, Selçuk Göçmen, Serdar Kahraman
PS-08 Ameliyathanede Sağlanabilecek Optimum Masa Düzeni Ayşegül Bencik, Mehmet Nihat Dinçbal, Ali Osman Akdemir
PS-09 Paralizili hastalarda hemşirelik bakımı ve enjeksiyon uygulamaları Şeyma Çetinkaya, Bahar Han
PS-10 Nöroşirürji Ameliyathane Hemşiresinin Ameliyat İle İlgili Öngörü Ve Hazırlıkları Hatice Altınordu, Handan Karslı
PS-11 Fasiyal Paralizide Hemşirelik Bakım Süreci Gözde Derin Ulaşan, Meryem Akgün, Behyettin Oduncu, Mert Can Girgin, Merve Solmaz
PS-12 Gözde Derin Ulaşan, Meryem Akgün, Behyettin Oduncu, Mert Can Girgin, Merve Solmaz Aylin Öztürk, Gülcan Kozluk, Gülay Yazıcı
08:00-09.00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2
  Oturum Başkanları: Raziye AKSAKAL YILMAZ, Asena BOYACI
SS-10 Bel Ağrısı Olan Hastalarda Yapılan Omurga Cerrahisinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi Esma Gündüz, Mustafa Taşcı, Özlem Topkaya, Gökhan Acka, Selçuk Göçmen, Serdar Kahraman
SS-11 Koilleme ve Posterior Fossa Dekoprasyonu Yapılan Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu Aynur Sönmez, İnci Mercan Annak, Figen Öztürk, Nurhan Bilge Çakar
SS-12 Anterior vertebral body tethering cerrahisinin hemşirelik açısından yönetimi Fatoş Sevinç, Saliha Ertürk, Ercan Bal
SS-13 Deprem sonrası Nöroşiruji Yoğun Bakım Kliniğinde yaşadıklarımız Akif Bolat, Mevlüt Demir, Neşe Şenel, Vedat Açık
SS-14 Depremzede Hastalarda Hemşirelik Sürecinde Psikolojik Yaklaşım Çağhan Tönge, Esra Çimendağ, Handan Karslı, Meryem Akgün, Merve Solmaz
SS-15 Cerrahi geçiren pediatrik hastada hidrosefali ve hemşirelik bakımı Sema Şen
SS-16 Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Yarası ve Hemşirelik Bakımı Mert Can Girgin, Behyettin Oduncu, Gözde Derin Ulaşan, Meryem Akgün, Merve Solmaz
SS-17 Beyin Cerrahi Yoğun Bakımda İkincil Beyin Hasarına Neden Olabilecek Hemşirelik Girişimi: Endotrakeal Aspirasyon Meryem Akgün, Gözde Derin Ulaşan, Merve Solmaz, Behyettin Oduncu, Mert Can Girgin
SS-18 Nöroşurirjide Antikuagülan Kullanımı ve Hemşirenin Sorumlulukları Gözde Derin Ulaşan, Meryem Akgün, Behyettin Oduncu, Mert Can Girgin, Merve Solmaz
09:00-09:50 PANEL 4
"Pediatrik Nöroşirürji ve Hemşirelik Bakımı"
  Oturum Başkanları: Emine İYİGÜN, Gülay ALTUN UĞRAŞ
  Konjential Malformasyonlarda Cerrahi Cahit KURAL
  Yenidoğan Nöroşirürji Cerrahisinde Kanıta Dayalı Hemşirelik Bakımı Sevilay ERDEN
  Konjenital Malformasyon Cerrahisinde Hasta Örneği- Vaka Sunumu Sema ŞEN
09:50-10:40 PANEL 5
"Spinal Cerrahi ve Hemşirelik Bakımı"
  Oturum Başkanları: Türkan ÖZBAYIR, Serpil YÜKSEL
  Spinal Cerrahide Teknikler Serhat PUSAT
  Spinal Cerrahide Kanıta Dayalı Hemşirelik Yaklaşımları Gülşah KÖSE
  Spinal Cerrahide ERAS (Ağrı ve Beslenme Yönetimi) Eda POLAT
10:40-11:10 KAHVE ARASI
11:10-12:00 PANEL 6
"Nöroşirurji Yoğun Bakım: Gereksinimler ve Beklentiler"
  Oturum Başkanları: Neriman AKYOLCU, Sevilay ERDEN
  Hasta Ailesi Gülay ALTUN UĞRAŞ
  Nöroşirurji Yoğun Bakım Hemşireleri Havva DOĞAN
  Öğrenci Hemşireler Serpil YÜKSEL
12.00-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ / KONAKLAMA OTELLERİNDE
13:30-14:30 İKİLİ KONFERANS
  Oturum Başkanları: Rengin ACAROĞLU, Gülşah KÖSE
  Ameliyathanede Hasta Güvenliği Nurhan BAYRAKTAR
  Ameliyathanede Çalışan Güvenliği İlknur YAYLA
14.30-15:00 PANEL 7
"Nöroşirürji Ameliyathanede Neler Tartışılıyor?"
  Oturum Başkanları: Hülya BULUT, Keziban ŞİRİN
  Ameliyathanede Güncel Yaklaşımlar- Cerrahi Teknik Ali KAFADAR
  Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar Fatma Gül KAYA
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:20  
"Nöroşirurji Ameliyathane: Bilgi Güncellemesi"
  Oturum Başkanları: Türkan ÖZBAYIR, İlknur YAYLA
  Robotik Cerrahi Ümit EROĞLU
  Robotik Cerrahi Sırasında Hemşirenin Sorumlulukları Gülcan KOZLUK
  Robotik Cerrahi Hasta Örneği - Vaka Sunumu Asena BOYACI
16:20-17:20 POSTER OTURUMU 2
  Oturum Başkanları: Gülay ALTUN UĞRAŞ, Raziye AKSAKAL YILMAZ
PS-13 Yaşlı nöroşirurji hastalarında periferik intravenöz karatater uygulamaları Bilgehan Doğan, Damla Ünlü, Esra Çimendağ, Merve Cansu Uçar, Zehra Yanar
PS-14 Ameliyathanedeki preoperatif bekleme alanı düzeni ve hasta takip sürecinin değerlendirilmesi Ayşegül Bencik, Mehmet Nihat Dinçbal, Ali Osman Akdemir
PS-15 Nöroşirürjikal Ameliyatlarda Cerrahi Alan Temizliği ve Sterilizasyon Kuralları Tuğçe Çoban, Sevilay Yamaç, Arzu Çubukçu, Başak Karıncalı, Gamze Anık
PS-16 Afetlerde hemşirelerin merhamet yorgunluğunu etkileyen faktörler Merve Karaer, Zeliha Babacan
PS-17 Ameliyathanelerde kullanılan röntgen cihazlarının kullanım zorlukları ve maliyeti açısından değerlendirilmesi Ayşegül Bencik, Mehmet Nihat Dinçbal, Ali Osman Akdemir
PS-18 Nöroşürirji Ameliyatlarında Post-operatif Dönemde Hemşirelik ve Yara Bakımı Sevilay Yamaç, Tuğçe Çoban, Arzu Çubukçu, Başak Karıncalı, Gamze Anık
PS-19 Endoskopik ve Konvansiyonel Kraniosinostoz Cerrahisinde Hemşire Masası Hazırlığı Yasemin Uzunöz, Aydın Öztürkmen, Dilber Demirci, Harun Demirci
PS-20 Ventriküloperitoneal şant cerrahı̇sı̇nde amelı̇yathane hemşı̇resı̇nı̇n rolü Ezgi Hancı, Bahattin Tanrıkulu, Memet Özek
PS-21 Nöroşirürji Hastalarında Nörolojik Muayene ve Hemşirelik Bakımındaki Yeri Büşra Soysal, Tuğba Aybüke Sezer, Aysu İyigün Kabakçı, Musa Sezer, Mehmet Kalan
PS-22 Lomber Disk Hernisi Olan Hastalarda Klinik Muayene Bulguları Tuğba Aybüke Sezer, Büşra Soysal, Musa Sezer, Aysu İyigün Kabakçı, Mehmet Kalan
PS-23 Serebellum Hemangioblastom Nedeniyle Opere Edilen Hastanın Postop Dönemde Gelişen Disfaji Sonrası Beslenme Örüntülerinin Düzenlenmesi Hanife Damla Karabulut, Mustafa Ali Akçetin, Ali Osman Akdemir
16:20-17:00 Kongre Değerlendirme
09:00-10:00 Kapanış