YÖNETİM KURULU

Başkan
Prof. Dr. Hülya Bulut
Başkan Yardımcısı
Gülcan Kozluk
Sekreter
Doç. Dr. Gülşah Köse
Muhasip
Asena Boyacı
Üye
Raziye Aksakal Yılmaz
Üye
Gülay Altun Uğraş
Üye
Uzm. Hem. Muhsine Es